8.15 Blodprøver - der IKKE kan tages decentralt

Papirkopi til: 3 x sekretariatet RHE, 3 x sekretariatet RHL, 3 x KBA Lemvig og 4 x til Center for Sundhed.

Nogle analyser skal tages i Klinisk Biokemisk afdelings ambulatorier i Herning, Holstebro eller Lemvig, pga. begrænset holdbarhed inden centrifugering eller speciel prøvehåndtering.

Ingen af de nedenstående analyser kan tages i Tarm Sundhedshus, Birkehuset i Brande, Ringkøbing Sundhedshus eller i mobilordningen.

Nogle af de nedenstående analyser kan tages i Sundhedshuset Lemvig (RLE) og i Center For Sundhed (CFS).

X = Analyser der KAN tages på det pågældende decentrale sted. 

Skema med de mest gængse analyser, som ikke kan tages decentralt:

Analyse navn: Analyse kode: RLE CFS
P-Ammonium vP-NH4    
P-beta-2-Glykoprotein 1-Ab (IgG) BGP-IgG    
P-beta-2-Glykoprotein 1-Ab (IgM) BGP-IgM    
P-Calcium-ion frit (ph=7,4) Ca-ion X X
P(fpt)-Collagen I, Krydsbunde CTx CTX X X
P-Corticotropin ACTH X X
P-Fibrin D-Dimer D-di-sta    
P-Fosfat P X X
Glutamatdecarboxylase (gad-65)-ab Gad 65-ab1 X X
P-Homocystein Hcy X X
P-Koag. overflade-induceret (APTT) APTT1    
P-Koagulationsfaktor VII (Koag) KFVIIICJ    
P-Methoxy-catecholaminer gruppe Meta-gr X X
P(fpt)-Proinsulin C-Peptid C-peptid X X
P(fpt)-Proinsulin Pronisul X X
P-Protein C (enz.) PRCCHR1    
P-Protein S frit PRSAGF1    
B-Sedimentationsreaktion SR X  
P-Troponin I (HS) TnI-hs X X
P-Uracil Uracil    
U-urinmikroskopi gruppe U-mik X  
Urinstixs analyser   X X
Vancomysin  Vanco X X

Herudover henvises til at anvende Laboratorie-håndbogen ved rekvirering af specielle analyser.Revideret: 03-12-2021 00:00:00