5.11.11 P-Kappa/Lambda-k├Žde(Ig) frit

Synonym
Frie lette kæder; Kappa og Lambda

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Kappa/Lambda-kæde(Ig) frit gruppe

Analysekode (internt KBA)

Kaplam
Under gruppen hører: P-Kappa-kæde(Ig) frit (kode: Kappa-fri); P-Lambda-kæde(Ig) frit (kode: Lambda-fri); P-Kappa/Lambda-kæde(Ig) frit (kode: Kap/Lamb)

Instruktion for rekvirent
Analysen kan rekvireres som rutineanalyse; udføres rutinemæssigt 1-2 gange om ugen.
Prøvematerialet gemmes én uge efter analysering.

Prøvetagningsglas
Type 1, glas uden tilsætning med rød prop. Glastype 1
Se: Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
1,0 mL serum
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: 
Stuetemperatur: 1 d
Køleskab (2-8 °C): 3 uger

Analyseringshyppighed
Udføres 1-2 gange ugentligt. 

Svartid
Rutine: 0 - 7 dage efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval
Kappa-kæde: Voksne > 18 år: 3,3 - 19,4 mg/L
Lambda-kæde: Voksne > 18 år: 5,7 - 26,3 mg/L
Kappa/Lambda-ratio: Voksne > 18 år: 0,26 - 1,65 (ved nyreinsufficiens: Se Klinik nedenfor)
For analysen P-Kappa/Lambda frit (OBS Myelomatose) som rekvireres af praksis ved mistanke om myelomatose: 0,26-4,32 
Kilde: Katzmann JA et al. Serum reference intervals and diagnostic ranges for free [kappa] and free [lambda] immunoglobulin light chains: relative sensitivity for detection of monoclonal light chains. Clin Chem 2002;48/9:1437-44.
Intraindividuel variation: ukendt.

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Cirkulerende immunkomplekser. På grund af polymerisering kan der forekomme fysiologisk urealistisk høje resultater af frie Kappa- eller Lambda-kæder.
I sjældne tilfælde kan der forekomme falsk for lave værdier i prøver med antigen excess. Ved mistanke om sådanne tilfælde skal der rettes henvendelse til laboratoriet. 


Indikation
Mistanke om myelomatose/Waldenstrøm samt monitorering af disse sygdomme.

Klinik
Forhøjet værdi af frie Kappa- eller Lambda-kæder findes hos alle patiener med let kæde myelomatose (Bence Jones Proteinuri), hos mere end 95 % af patienter med M-komponent i serum og hos 95-100 % af patienter med AL-amyloidose . Forhøjet værdi hos patienter med MGUS er et prognostisk dårligt tegn. Forhøjet værdi kan også ses hos patienter med nyresygdom.
Kappa/Lambda-ratio, dvs. ratio mellem frie Kappa-kæder og frie Lambda-kæder, er unormal hos patienter med let kæde myelomatose og patenter med M-komponent i serum, men normal hos patienter med nyresygdom; dog er det i litteraturen foreslået at anvende 0,37-3,10 som vejledende interval for Kappa/Lambda-ratio ved nyreinsufficiens. For at mindske antallet af falsk positive tests fra patienter i almen praksis mistænkt for myelomatose skal analysen P-Kappa/Lambda frit (OBS Myelomatose) anvendes. Denne analyse har et bredere acceptinterval end den almindelige FLC-ratio.
Omkring 3/4 af patienter med "non-sekretorisk" myelomatose vil have forhøjet frie Kappa- eller Lambda-kæder i serum og/eller unormal Kappa/Lambda-ratio.

For yderligere information se: lægehåndbogen (omtalt under Immunglobuliner)

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) i én uge, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analyseprincip: turbidimetrisk måling af antigen-antistof reaktion (Freelite® fra The Binding Site)

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed, Kappa:
Ved 16 mg/L: 17,7 % svarende til 2,8 mg/L
Ved 27 mg/L: 18,5 % svarende til 5,0 mg/L

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed, Lambda:
Ved 26 mg/L: 18,5 % svarende til 4,8 mg/L
Ved 51 mg/L: 17,7 % svarende til 9,0 mg/L

IUPAC-nr. og navn
NPU19606 P-Kappa-kæde(Ig)(frit); massek.
NPU19607 P-Lambda-kæde(Ig)(frit); massek.
NPU19608 P-Kappa-kæde(Ig)(frit)/P-Lambda-kæde(Ig)(frit); masseratio
AAA00483 Kappa-kæde(Ig) frit + Lambda-kæde(Ig) frit + P-Kappa/Lambda-kæde(Ig) frit [lokal kode]
AAB00531 P-Kappa/Lambda frit (OBS Myelomatose)

Analysemetoderelaterede ændringer
Den 15. maj 2017 skiftes til nyt apparatur: Optilite® fra The Binding Site.
Den 9. juli 2018 blev indstilling til akkreditering godkendt af DANAK.
Juli 2018 er måleusikkerhed revurderet; ingen ændring.
18.05.2021: Indførsel af AAB00531 P-Kappa/Lambda frit (OBS Myelomatose) for almen praksis. Fælles regional information udsendt på praksis.dk.  Revideret: 17-05-2021 00:00:00