5.16.32 Pt(U)-Protein

Synonym: dU-Protein, døgnurin-Protein, total-Protein i urin

Analysenavn i Labka og EPJ: Pt(U)-Protein

Analysekode (internt KBA): dU-Prot

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som rutine analyse. Denne analyse anvendes til screening for og kontrol af proteinuri hos personer < 17 år. Almindeligvis anvendes analysen ved kontrol af børn med nyresygdomme i pædiatrisk nefrologisk regi.
Til undersøgelse for og monitorering af protein i urinen for personer > 17 år anbefales i stedet U-Albumin / Kreatinin-ratio.
Patienten skal instrueres i korrekt opsamling af døgnurin.
Angiv diurese samt start- og sluttidspunkt for opsamlingsperioden.

Prøvetagningsglas:
Type 16, 2,5 L plastdunk til opsamling af urin.
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C):
Snarest efter afsluttet opsamling.
Type 16, dunken med den opsamlede urin,
eller:
Type 19, plastglas med gul prop, med 3-5 mL udtaget af den opsamlede, velblandede urin.

Indlevering af prøver:
Indleveres senest 1 d efter afsluttet opsamling.
Ellers samme som ved afhentning med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Der indsendes 3-5 mL urin, udtaget af den opsamlede, velblandede urin.
Forsendelsesglas: Type 19, plastglas med gul prop.
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.

Prøvemateriale og holdbarhed:
3-5 mL velblandet urin.
Holdbarhed:
Stuetemperatur: 1 d
Køleskab 2 - 8 °C: 7 d

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Rutine: inden for 1 døgn, som oftest 3-4 timer efter modtagelse af prøven.
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn.
I forbindelse med undersøgelse for U-M-komponent: Op til ca. 7 arbejdsdage efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval:

Alder Interval Enhed
0 - 6 mdr. < 0,15-0,20 g/m2/d
6 mdr. - 17 år < 0,10 g/m2/d
17 - 200 år < 0,30 g/d


Kilde: Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommendationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri. Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, 2015.
Børnereferenceintervallerne er angivet i g/m2/d og kan ikke lægges i LabkaII pga. enheden per m2.
Intraindividuel variation: 35,5 %

Telefonsvar: Ikke relevant.

Fejlkilder:
Ukorrekt opsamling af døgnurin. Tilblanding af blod eller genitalsekret. Tilsætning af syre.
Feber, kraftig anstrengelse og urinvejsinfektion giver falsk forhøjet værdi.

Indikation:
Mistanke om glomerulær skade ved udredning af nyre- og urinvejssygdomme for personer < 17 år.
Til undersøgelse for og monitorering af protein i urinen hos personer < 17 år anbefales måling af proteinudskillelsen - enten over tid,
Pt(U)-Protein, eller ved U-Protein / Kreatinin-ratio.
For diabetespatienter < 17 år kan U-Albumin / Kreatinin-ratio målt i en morgen spoturin anvendes til vurdering af urin-proteinudskillelsen.

For personer > 17 år bør proteinuri diagnosticeres og kvantiteres som en U-Albumin / Kreatinin-ratio.

Klinik:
Den hyppigste årsag til proteinuri i barnealderen er kronisk nyresygdom som følge af medfødte misdannelser af nyre og urinveje.

Prærenal proteinuri (typisk 0,3 - 2 g/d) kan forekomme ved hjerteinsufficiens, nyrevenetrombose- eller kompression, feber, myelomatose og kan optræde som ortostatisk proteinuri. 

Renal proteinuri kan skyldes en lang række nyresygdomme. Glomerulære skader kan medføre udskillelse af op til 20 g protein per døgn og ses fx ved glomerulonefritis, myelomnyre, amyloidose, bindevævssygdom med nyreaffektion og præeklampsi. Tubulær proteinuri med værdier i området 0,3 - 2 g/d ses fx ved kronisk pyelonefrit, cystenyrer, Wilsons sygdom, galaktosæmi, tyrosinæmi og cystinose, samt ved forgiftninger med tungmetaller.

Postrenal proteinuri (typisk 0,3 - 1 g/d) kan fx ses ved infektioner i urinvejene. 

For yderligere information se: Kronisk nyresygdom: Analysemetoder og klinisk evaluering. Rekommendationer for vurdering af glomerulær filtrationsrate og albuminuri. Dansk Nefrologisk Selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi, 2015 s. 39-45.

Måling af Pt(U)-Protein anvendes desuden som hjælpeanalyse for U-M-Komponent.

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares ved 2-8°C indtil næste dag, hvorefter det kasseres.
Ved undersøgelse for U-M-komponent: Opbevares op til ca. 7 arbejdsdage efter modtagelse af prøven.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: turbidimetri med benzethoniumklorid.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed; døgnurin 1500 mL:

Niveau g/L Måleusikkerhed g/L Måleusikkerhed %
1,21 0,38 32
0,59 0,18 30
0,12 0,04 36
     
0,03 0,02 64
< 0,03 0,01 > 60


Ved mindre mængde døgnurin forventes større usikkerhed pga. større præanalytisk bidrag.

IUPAC-nr. og navn:
NPU03277 Pt(U)-Protein; massehast. [enhed g/d]

Analyserelaterede ændringer:
01.10.2016  Analysen anbefales til undersøgelse for og monitorering af protein i urinen hos personer < 17 år. Børnereferenceintervaller tilføjet.
23.03.2017  Måleusikkerhed opdateret.Revideret: 01-05-2020 00:00:00