6.22.32 Vævstype, familie, konfirmatorisk

Synonymer:
-

IUPAC-nr.:
AAB00511

Analysekoder (intern KBA):
Væv-FamK

 
Analysested:
Klinisk Immunologisk Afdeling
Vævstypelaboratoriet
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Telefon 78 45 50 10

Bemærkninger:
Anvendelse af glas og håndtering af prøvemateriale ses i analysevejledningen.

Analysen kan kun bestilles af AUH.

 Revideret: 27-02-2021 00:00:00