5.1.31 U-Albumin

Synonym: U-Albumin i spoturin

Analysenavn i Labka og EPJ:
U-Albumin

Analysekode (intern KBA): U-Alb-m

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som rutine analyse. Bestemmelse af U-Albumin er ikke første valg til screening for og monitorering af albuminuri, i stedet for anbefales
 U-Albumin / Kreatinin-ratio. Ved mistanke om meget svær albuminuri (> 700 mg/d) bør Albumin-udskillelseshastigheden kvantiteres ved døgnurinopsamling Pt(U)-Albumin.
Patienten instrueres i, at urinen skal opsamles i godkendt beholder, se 2.3.7. Urin emballage typer, jf. vejledningen Midtstråle, Vejledning til urinopsamling
Urinprøven bør ikke tages efter kraftig fysisk aktivitet, under akut sygdom, ved urinvejsinfektion, kort efter kirurgisk indgreb, under menstruation hos kvinder eller mindre end 12 timer efter coitus.

Prøvetagningsglas:
RHE: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
        Type 19, plastglas med gul prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

RHL: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
         type 46, plastglas med beige prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Beholder til afhentning: Type 19, plastglas med gul prop

Indlevering af prøve på KBA:
Prøvetagningsglasset:
RHE: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
        Type 19, plastglas med gul prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

RHL: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
         type 46, plastglas med beige prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

Indleveres senest 1 døgn efter prøvetagning.

Forsendelse med postvæsenet:
Forsendelsesglas: Type 19, plastglas med gul prop
Tåler postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed:
3 mL velblandet urin (spoturin), helst fra morgenurin (først ladte portion om morgenen).
Holdbarhed:
Stuetemperatur: 7 d
Køleskab 2 - 8 °C: 1 md

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Rutine: inden for 1 døgn, som oftest 3-4 timer efter modtagelse af prøven.
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn.

Referenceinterval:
18 - 200 år: < 20 mg/L

Kilde: de Jong PE and Curhan GC. Screening, monitoring, and treatment of albuminuria: Public health perspectives. J Am Soc Nephrol 17: 2120-2126, 2006.
Intraindividuel variation: Ukendt

Telefonsvar: Ikke relevant.

Fejlkilder:
Tilblanding af blod eller genitalsekret.
Feber, kraftig anstrengelse og urinvejsinfektion giver falsk forhøjet værdi.

Indikation:
Mistanke om øget albumintab fra nyrerne, se i øvrigt 
U-Albumin / Kreatinin-ratio og Pt(U)-Albumin.

Klinik:
Bestemmelse af albumin i urinen er vigtig ved diagnose og behandlingskontrol af diabetisk og hypertensiv nefropati. Bestemmelse af U-Albumin er ikke første valg. Til screening for og monitorering af albuminuri foretrækkes U-Albumin / Kreatinin-ratio. Ved mistanke om meget svær albuminuri (> 700 mg/d) bør Albumin-udskillelseshastigheden kvantiteres ved døgnurinopsamling Pt(U)-Albumin.

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares ved 2-8° C indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: turbidimetri
Bemærkninger: måling af U-Albumin bruges også til beregning af U-Albumin / Kreatinin-ratio og Pt(U)-Albumin.

IUPAC-nr. og navn:
NPU19677 U-Albumin; massek. [enhed mg/L]

Analyserelaterede ændringer: -Revideret: 27-01-2020 00:00:00