1.2.2 Nomenklatur og forkortelser

Nomenklatur
Analysenavne følger nomenklatur og enhedssystem, som anbefales af IFCC (International Federation of Clinical Chemistry).
Systemet er blevet modificeret i samarbejde med IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).
Det grundlæggende er, at enhver analyse karakteriseres ved tre angivelser, nemlig:
System - Komponent, kvantitetsart.

System
Systemet angiver det biologiske system, der analyseres.

Komponent
Komponenten angiver det stof eller princip, der bestemmes ved den pågældende analyse.
Komponenten bestemmer analysens placering i den alfabetiske analysefortegnelse.

Kvantitetsart
- Kvantitetsarten angiver arten af den kvantitet, der måles. Ved omtale af analyseresultater eller metoder bør det altid stå klart, hvilken kvantitetsart der måles.
- Kvantitetsart fremgår oftest ikke af analysenavn, det er fravalgt for at overskueliggøre svarudskrifter.
- KIE/l i svarafgivelse er det samme som KIU/L, der er nævnt i analysebladene.

Eks.:
(fPt)B-Glucose, stofk.
(fPt)B er systemet = blod fra fastende patient.
Glucose er komponenten.
stofk. er kvantitetsarten, der i dette eksempel angives i mmol/L.


Forkortelser:

Systemer
 

 
a
 
arterielt
 
Asc
 
Ascitesvæske
 
B
 
Blod
 
Csv
 
Cerebrospinalvæske
 
d
 
døgn
 
Duodv
 
Duodenalvæske
 
Erc
 
Erythrocyt
 
Ercs
 
Erythrocytter
 
F
 
Fæces
 
f
 
fastende
 
k
 
kapillær
 
Lkcs
 
Leukocytter
 
P
 
Plasma (serum)
 
Plv
 
Pleuravæske
 
Pt
 
Patient
 
S
 
Serum
 
U
 
Urin
 
Hgb
 
Hæmoglobin
 
v
 
venøst
 


 

 
Enheder
 

 
arb.enh.
 
arbitrær enhed
 
arb.enz.
 
arbitrær enzymfraktion
 
° C
 
grader Celcius
 
d
 
1 døgn = 24 timer
 
g
 
gram
 
h
 
time (hour)
 
INR
 
International Normalized Ratio
 
L
 
liter
 
min
 
minut
 
mol
 
mol
 
md. måned
 
mdr. måneder
 
Pa
 
Pascal (=N/m2)
 
s
 
sekund
 
U
 
aktivitetsenhed (Unit), hvis værdi afhænger af metode
 
1
 
én er enhed for kvantiteter med dimensionen én
 


 

 
Kvantitetsarter
 

 
antalfr.
 
antalfraktion
 
antalk.
 
antalkoncentration
 
arb.
 
arbitrær
 
clearance
 
-
 
diff.
 
differens
 
enzk.
 
enzymkoncentration
 
INR
 
International Normalized Ratio
 
kata.
 
katalytisk aktivitet
 
kat.k.
 
katalytisk koncentration
 
længde
 
-
 
massefr.
 
massefraktion
 
massek.
 
massekoncentration
 
masse
 
-
 
ratio
 
-
 
rel.
 
relativ
 
spf.
 
specifik
 
stoffr.
 
stoffraktion
 
stofk.
 
stofkoncentration
 
stofm.
 
stofmængde
 
temp.
 
Celciustemperatur
 
vol.
 
volumen
 
volfr.
 
volumenfraktion
 


 

 
Enhedsfaktorer
 

 
k
 
kilo 103
 
m
 
milli 10-3
 
µ
 
mikro 10-6
 
n
 
nano 10-9
 
p
 
piko 10-12
 
f
 
femto 10-15
 
a
 
atto 10-18


 

 
Matematiske tegn
 

 
<
 
mindre end
 
<
 
mindre end eller lig med
 
>
 
større end
 
>
 
større end eller lig med
 


 Revideret: 17-05-2021 00:00:00