5.7.8 U-Glukose(semikvant)

 

Synonym
Sukker i urin

Analysenavn i Labka og EPJ
U-Glukose (semikvant)

Analysekode (intern KBA)
U-Glu(st)

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutineanalyse hos Klinisk Biokemisk Afdeling. 
Urinen opsamles i en ren, tør beholder. Morgenurin er at foretrække.
Udføres oftest decentralt som POCT-undersøgelse (point-of-care-testing), "stixning" af urin, se 2.4.6 Urin - teststrimmelanalyser og  2.5.3 Clinitek Status instruktion til urinstix

Prøvetagningsglas
RHE: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
        Type 19, plastglas med gul prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

RHL: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
         type 46, plastglas med beige prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)
RLE: Type 19 eller lignende uden tilsætning
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Prøvemateriale og holdbarhed
5 mL friskladt og velblandet urin.
Holdbarhed efter, at urinen er ladt:
Stuetemperatur: 4 t

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Kan ikke afhentes med transportordningen.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas: Prøvetagningsglasset
Indleveres snarest efter prøvetagningen.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse. 

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Ikke relevant.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. 

Referenceinterval
0 arb.k.

Fejlkilder
Indhold af ketonstoffer kan give for lavt resultat.
Lav eller høj massefylde kan give forkert resultat.
Generelt for urin-teststrimmel-analyser: Forkert opbevarng af teststrimler, berøring af teststrimmel-feltet, udvaskning af testfeltet (strimlen holdes for længe i urinen), aflæseren ikke rengjort tilstrækkeligt.

Indikation
Analysen kan anvendes til kontrol af diabetes mellitus hos ældre med ikke insulinbehandlet type 2 diabetes.

Klinik
Forhøjede værdier ses ved diabetes mellitus, renal glukosuri, tyreotoksikose, hyperadrenokorticisme, akromegali og fæokromocytom.
Opmærksomheden henledes på, at nyretærsklen for glukose stiger med alderen og når 12-15 mmol/L hos visse ældre.

For yderligere information, se: lægehåndbogen (Glukose stix)

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro og Lemvig
Analyseprincip: Teststrimmel med maskinel aflæsning.

Måleusikkerhed: Ikke relevant.

IUPAC-nr. og navn
NPU04207 U-Glucose; arb.k.(proc.)

Analyserelaterede ændringer 
Primo 2020: Holdbarhed ved stuetemperatur ændret fra 4 t til 2 t.Revideret: 27-12-2019 00:00:00