5.1.32 U-Acetoacetat(semikvant)

Synonymer
U-Methylketoner, Ketonstoffer i urin, stix-analyse

Analysenavn i Labka og EPJ
U-Acetoacetat(semikvant)

Analysekode (intern KBA)
U-Aceto

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutineanalyse hos Klinisk Biokemisk Afdeling. 
Urinen opsamles i en ren, tør beholder.
Udføres oftest decentralt som POCT-undersøgelse (point-of-care-testing), "stixning" af urin, se 2.4.6 Urin - teststrimmelanalyser og  2.5.3 Clinitek Status instruktion til urinstix

Prøvetagningsglas
RHE: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
        Type 19, plastglas med gul prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

RHL: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
         type 46, plastglas med beige prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage. 

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Kan ikke afhentes med transportordningen.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas: prøvetagningsglasset
Indleveres snarest efter prøvetagningen.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
5 mL friskladt og velblandet urin.
Holdbarhed efter, at urinen er ladt:
Stuetemperatur: 2 t

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. 

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Ikke relevant.

Referenceinterval
0 arb.k.

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
For længe henstand ved stuetemperatur giver falsk lavt resultat.
Hos stærkt ketoacidotiske patienter kan for lavt resultat forekomme (idet teststrimlen ikke reagerer med acetone eller ß-hydroxysmørsyre).
Lægemiddelstoffet valproat kan give falsk positivt resultat.
Generelt for urin-teststrimmel-analyser: Forkert opbevarng af teststrimler, berøring af teststrimmel-feltet, udvaskning af testfeltet (strimlen holdes for længe i urinen), aflæseren ikke rengjort tilstrækkeligt.

Indikation
Mistanke om diabetisk ketoacidose mv.

Klinik
Forhøjede værdier ses ved tilstande med accelereret fedtmobilisering, øget hepatisk ketogenese og/eller nedsat perifer ketonstofforbrænding som f.eks. dårligt reguleret diabetes mellitus, alkoholisk ketoacidose, tyreotoksikose, feber, langvarig faste og salicylatforgiftning.
Svagt positv reaktion kan ses hos velbehandlede diabetikere.

For yderligere information, se: lægehåndbogen (Ketostoffer stix)

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares ved 2-8° C indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro og Lemivg
Analyseprincip: Teststrimmel med maskinel aflæsning

Måleusikkerhed: Ikke relevant.

IUPAC-nr. og navn
NPU10504 U-Acetoacetat; arb.k.(proc.)

Analyserelaterede ændringer
Primo 2020: Holdbarhed af prøvemateriale ved stuetemperatur ændret fra 4 t til 2 t.Revideret: 12-12-2019 00:00:00