5.11.5 P-Koag. overflade-induceret [APTT]

Synonym
APTT

Analysekode (intern KBA)
APTT1

Instruktion for rekvirent
Det er rekvirentens ansvar, at forholdene følges.
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

Prøvetagningsglasset fyldes, så vakuum udnyttes fuldt ud. Som minumum skal væskeoverfladen have kontakt med nederste kant af fyldningsindikatoren (den indgraverede ring). 
Tages som 1.- 4. glas med mindst mulig stase. Ved brug af sommerfugl skal 2.-4. glas anvendes for at opnå korrekt fyldning. Forudgående glas skal være type 6, Na-Citrat 0,109M, lyseblå prop.
Hvis patienten er i behandling med ufraktioneret heparin, skal blodprøven tages 6-12 timer efter sidste heparininjektion eller umiddelbart inden heparininjektionen.
Hvis patienten er i behandling med ufraktioneret heparin skal dette fremgå ved rekvireringen, idet prøveholdbarheden dermed reduceres væsentligt (bestillingsanalyse APTTHep).

Prøvetagningsglas 
Type 6, Na-Citrat 0,109 M, lyseblå prop. Glastype 6
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Kan ikke afhentes med transportordningen. Patienten henvises til ambulatoriet på Klinisk Biokemisk Afd. 

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas: Prøvetagningsglasset
Ved behandling med ufraktioneret heparin: Indleveres senest ½ time efter prøvetagning.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.

Prøvemateriale og holdbarhed
0,5 mL plasma, hæmolysefrit.
Centrifugeres senest 4 timer efter prøvetagning (ved behandling med ufraktioneret heparin: 1 time).
Holdbarhed efter prøvetagning:
Stuetemperatur: 4 timer (ved behandling med ufraktioneret heparin: 2 timer).

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid

Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval
0 - <14 d: 20-41 s
14 d - <1 år: 21-35 s
1 år - <18 år: 21-31 s
18 - 200 år: 20-29 s

Kilder:
Børn:
Andrew et al. 1987; Blood. Vol 70, No 1 (July), 1987: pp 165-172.
Andrew et al. 1992; Blood, Vol 80, No 8 (October 15). 1992: pp 1998-2005.
Reverdiau-Moalic et al. 1996; Blood, vol 88(3) (August), 1996: pp 900-906.
Flanders et al. 2005; Clinical Chemistry 51, No. 9, 2005: 1738-1742.
Monagle et al. 2006; Thromb Haemost 2006; 95: 362–72.
Sosothikul et al. 2007; J Pediatr Hematol Oncol 2007;29:19–22.
Mitsiakos et al. 2009; Thrombosis Research 124 (2009) 288–291.
Appel et al. 2012; Journal of Thrombosis and Haemostasis, 10: 2254–2263.
Toulon et al. 2016; Thromb Haemost. 2016 Jul 4;116(1):9-16.
Arslan et al. 2016; Iran J Pediatr. 2016 June; 26(3):e6177.

Voksne: 
Egen undersøgelse 2015, Klinisk Biokemisk Afd, Aarhus Universiteteshospital. Bestemt på 135 donorer, apparat: CS5100, reagens: Actin FS (Dade).

Intraindividuel variation: 2,7%.

Terapeutisk interval
Ved heparinbehandling ca. 1½-2½ gange patientens udgangsværdi.  

Fejlkilder
APTT metoder kan påvirkes (APTT forlænges) af vitamin K antagonister eller non-vitamin K antagonister (NOAK), men APTT kan ikke bruges til monitorering af disse farmaka.

Indikation
Mistanke om defekt i det interne og fælles koagulationssystem, diagnose og behandling af hæmofili, præoperativ screening, kontrol af heparinbehandling med ufraktioneret heparin. APTT kan ikke anvendes til monitorering af behandling med lavmolekylær heparin.
NB. Denne APTT-analyse har lav følsomhed for lupus antikoagulans.

Klinik
Forhøjede værdier: Ses ved dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), hæmofili, von Willebrands sygdom, antikoagulationsbehandling ved behandling med ufraktioneret heparin, forekomst af anti-cardiolipin eller lupus antikoagulans. 
Nedsatte værdier: Kan ses postoperativt samt ved maligne tumorer.
For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i 1-2 døgn, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analyseprincip: Clotmetode med fotometrisk måling.
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 31 s: 10,2% svarende til 3 s
Ved 60 s: 10,2% svarende til 6 s

IUPAC-nr. og navn
NPU53989 P—Koagulation, overflade-induceret(phospholipid-antistof-uafh.); tid(proc.) = ? s

Analyserelaterede ændringer
Der er indført nyt analyseudstyr (af samme type) pr august 2017 i Herning.
Der er indført ny analysemetode pr 1/7-16, medførende nyt referenceinterval.
Der er indført nyt koagulationsudstyr pr 11/11-13.
 Revideret: 15-01-2021 00:00:00