9.24 Nedskalering af aktiviteter på KBA i en periode

Kære Praksisrekvirenter 

På grund af større smitteudbrud i afdelingen og generel COVID-belastning:

1. Nedskaleres mobiltjenesten fra 5 til 4 dage/uge til og med uge 6

2. Analysen Pt-Sæd gruppe – fertilitetsundersøgelse udføres x 1 per måned i januar, februar og marts


Med venlig hilsen

Afdelingsledelsen på Klinisk Biokemisk Afdeling


 Revideret: 01/08/2021 12:00:00 AM