5.1.23 Ascites - Kemiske unders√łgelser


Synonymer: -

Analysenavn i Labka og EPJ: Analysekode (intern KBA):
Asc-Albumin Asc-Alb-M
Asc-Amylase, pancreastype Asc-Amyl
Asc-Glukose Asc-Glc

 

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine. Der udtages 5 mL ascitesvæske i glas uden tilsætning. Prøven bringes straks efter prøvetagningen til KBA og inden kl. 14.00 på hverdage og ellers kun i specielle tilfælde efter telefonisk aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

Prøvetagningsglas:
Type1, glas uden tilsætning med rød prop. Glastype 1
Se Fortegnelse over glastyper

Afhentning af prøver med transportordningen (21°):
Ikke relevant

Indlevering af prøver på KBA:
Prøvetagningsglasset (glastype 1). Se "Instruktion for rekvirent"

Forsendelse med postvæsenet:
Ikke relevant

Prøvemateriale og holdbarhed:
Ca. 5 mL ascitesvæske.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering:


 
Stuetemperatur
 
Køleskab (2-8°C)
 
Asc-Albumin
 
7 d
 
14 d
 
Asc-Amylase, pancreastype
 
7 d
 
1 mdr
 
Asc-Glukose < ½ t < ½ t
 

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: ikke relevant

Referenceinterval: -

Telefonsvar: -

Fejlkilder:
Blodtilblanding ved prøvetagning.

Indikation:
Ascitesansamling af ukendt genese.

Klinik: -

Håndtering på laboratoriet efter analysering:
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Asc-Amylase metode svarende til IFCC-metode, Asc-Albumin fotometrisk metode, Asc-Glukose enzymatisk, (Abbott Architect).

IUPAC-nr. og navn:
NPU19671 Asc-Albumin; massek.
NPU26718 Asc-Amylase, pancreastype; kat.k. (IFCC 1998)
NPU04072 Asc-Glucose; stofk.

Analyserelaterede ændringer: -
 Revideret: 24-09-2020 00:00:00