5.16.24 Csv-Proteintype gruppe

Synonymer
(Cerebro)spinalelektroforese; Protein, fraktioneret, i cerebrospinalvæske; IgG-index; oligoklonale bånd.

Analysenavn i Labka og EPJ
Csv-Proteintype gruppe

Analysekode (intern KBA)
Csv-pr-typ

Ang. navne og koder, se evt. oversigt nederst

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Ved bestilling af analysen Csv-Proteintype gruppe bestilles undersøgelse af både cerebrospinalvæske og blod fra patienten, idet begge disse materialer skal anvendes ved denne undersøgelse.
Cerebrospinalvæske og blod bør være opsamlet inden for samme døgn.

Prøvetagningsglas
Cerebrospinalvæske:
Type 41, glas med spids bund.

Serum:
Type 1, glas uden tilsætning med rød prop. Glastype 1
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Ikke aktuelt.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas, Cerebrospinalvæske: Centrifugeret og afpipetteret, type 41 eller type 14
Indleveringsglas, Serum: Centrifugeret prøvetagningsglas (type 1)
Indleveres senest 1 døgn efter prøvetagning.

Forsendelse med postvæsenet
Forsendelsesglas, Cerebrospinalvæske: Type 41 eller 14 til centrifugeret og afpipetteret cerebrospinalvæske.
Forsendelsesglas, Serum: Type 14 til centrifugeret og afpipetteret serum.
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.

Prøvemateriale og holdbarhed
Cerebrospinalvæske:
Mindst 2 mL uden blodtilblanding
Holdbarhed af afpipetteret materiale:
Stuetemperatur: 1 d
Køleskab (2 - 8 °C): 3 d

Serum:
Mindst 2 mL (fra samme dag, som cerebrospinalvæsken er udtaget)
Holdbarhed af afpipetteret materiale:
Stuetemperatur: 7 d
Køleskab (2 - 8 °C): 7 d

Analyseringshyppighed
Udføres 1 gang om ugen.

Svartid
Op til 7 arbejdsdage efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval

Parameter Alder Referenceinterval
Csv-Albumin   Se Csv-Albumin
P-Albumin   Se P-Albumin
Csv/P-Albumin-ratio Voksne fra 18 år 3,0 - 9,0 x 10-3
     
Csv-Immunglobulin IgG Voksne fra 18 år 0,011 - 0,048 g/L
P-Immunglobulin G (IgG)   Se P-Immunglobulin IgG
Csv/P-Immunglobulin G-ratio   1,3 - 4,5 x 10-3
     
Csv/P-Immunglobulin G/Albumin-ratio
(IgG-index)
Voksne fra 18 år 0,37 - 0,64
Csv-Immunglobulin-oligokloni   ingen oligoklonale bånd i spinalvæskens gammafraktion

Kilde: Se i henviste analyseblade. For de øvrige parametre er kilden ukendt.

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Ingen væsentlige.

Indikation
Mistanke om eller udelukkelse af dissemineret sclerose, encephalitis (inkl. neuroborreliose), amyotrof lateralsclerose, discitis og anden kronisk infektion i CNS.

Klinik
Csv/P-Albumin-ratio: Ratio er et udtryk for blod-hjerne barrierens integritet, som normalt medfører, at albuminkoncentrationen i cerebrospinalvæsken er ca. 300 gange lavere end i plasma. Forhøjede værdier ses ved infektioner, tumor og blødninger i centralnervesystemet og kan fx også ses ved degeneratio disci intervertebralis, cerebral atrofi og polyneuritis. Forhøjede værdier ses kun hos ca. 20 % af alle patienter med dissimineret sclerose, hvorimod Csv/P-Immunglobulin G/Albumin-ratio meget ofte er forhøjet hos disse patienter.

Csv/P-Immunglobulin G/Albumin-ratio, dvs. IgG-index: Beregningen korrigerer for både koncentrationsændring af IgG i serum og for ændringer i blod-hjerne-barrieren. IgG-molekylet er større end Albumin-molekylet, hvorfor IgG-index forventes at være ca. 0,5. Et forhøjet IgG-index taler for øget syntese af IgG i CNS. Et normalt IgG-index udelukker ikke fund af oligoklonale bånd. Forhøjede værdier ses hos 70-95 % af alle patienter med dissimineret sclerose (afhængig af sygdommens stadie), ved subakut skleroserende panencefalit (SSP), ved polyradiculitis, ved meningial carcinomatose samt ved kroniske infektioner i CNS.

Oligoklonale bånd: En kvalitativ metode til at synliggøre en øget syntese af immunglobuliner i CNS er at undersøge for oligoklonale bånd, som ses ved dissemineret sclerose og andre kroniske inflammatoriske og autoimmune sygdomme i CNS. Oligoklonale bånd forstås som 2 eller flere bånd, der ses i cerebrospinalvæsken, men ikke i serum, efter isoelektrisk fokusering. I sjældnere tilfælde ses kun et enkelt bånd i cerebrospinalvæsken, som ikke ses i serum; et enkelt bånd er et indikativt men usikkert tegn på intratekal syntese.

I visse tilfælde ses monoklonale bånd i cerebrospinalvæsken, som også ses i serum.

Tabel over svarmuligheder på analysen Csv-Immunglobulin-oligokloni (isoelektrisk fokusering), med tilhørende tolkning:

Svartekst Tolkning
Der ses ingen oligoklonale bånd i cerebrospinalvæskens gammafraktion. Normal prøve.
I cerebrospinalvæskens gammafraktion ses oligoklonale bånd (fra intratekal syntese), som ikke genfindes i serum. Foreneligt med inflammatorisk tilstand i centralnervesystemet.
I cerebrospinalvæskens gammafraktion ses oligoklonale bånd (fra intratekal syntese), som ikke genfindes i serum.
Derudover ses der oligoklonale bånd i serum, som genfindes i cerebrospinalvæskens gammafraktion.
Foreneligt med inflammatorisk tilstand i centralnervesystemet og systemisk inflammatorisk tilstand.
I serum ses oligoklonale bånd i gammafraktionen, som også genfindes i cerebrospinalvæskens gammafraktion. Foreneligt med systemisk inflammatorisk tilstand.
I serum ses monoklonale bånd, som også genfindes i cerebrospinalvæskens gammafraktion. Foreneligt med monoklonal gammopati.
I serum ses bånd, som også genfindes i cerebrospinalvæskens gammafraktion. Det kan ikke afgøres, om der er tale om oligoklonale eller monoklonale bånd. På grund af båndenes beliggenhed kan det ikke afgøres, om mønsteret er foreneligt med en systemisk inflammatorisk tilstand eller en monoklonal gammopati.

Referencer:
Freedman MS, Thompson EJ, Deisenhammer F, et al. Recommended standard of cerebrospinal fluid analysis in the diagnosis of multiple sclerosis. A consensus statement. Arch Neurol 2005;62:865-70.
Ferraro D, Franciotta D, Bedin R, et al. A multicenter study on the diagnostic significance of a single cerebrospinal fluid IgG band. J Neurol 2017;264:973-8.

Håndtering på laboratoriet efter analysering 
Prøvematerialet opbevares ved 2 - 8° C indtil analysering; herefter 7 døgn, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro.
Analyseprincip: Albumin og IgG: turbidimetrisk måling af antigen-antistofreaktion.
Oligoklonale bånd: isoelektrisk fokusering, visuel bedømmelse.

IUPAC-nr. og navne, samt nationale kortnavne
NPU04865 Csv-Proteintype; k. (liste; proc.)

IUPAC-nr. IUPAC-navn Navn i Labka og EPJ Analyse-kode KBA
NPU19659 Csv-Albumin; rel. massek. (Csv/P) Csv/P-Albumin-ratio Alb-rat
NPU19812 Csv-Immunglobulin G; massek. Csv-Immunglobulin G Csv-IgG
NPU19660 Csv-Immunglobulin G; rel. massek. (Csv/P) Csv/P-Immunglobulin G-ratio IgG-rat
NPU19811 Csv-Immunglobulin G/Albumin; rel. masseratio (Csv/P) Csv/P-Immunglobulin G/Albumin-ratio Csv-IgG/Al
NPU17076 Csv-Immunglobulin-oligokloni; arb.k. (proc.) Csv-Immunglobulin-oligokloni Csv-olig


Se også Csv-Albumin, P-Albumin og P-Immunglobulin IgG.
På KBA anvendes visse interne IUPAC-nr. mv, fx til bestemmelse af Albumin i serum, som sker med en mere specifik metode end for almindelig P-Albumin.
Csv-Proteintype gruppe er en del af gruppen Csv/P-HSV+VZV-Ab(IgG).

Analyserelaterede ændringer
28.5.2019: Antal svarmuligheder ændret fra 3 til 6.Revideret: 04-07-2018 00:00:00