5.20.26 P-Erytrocyt-antistof (titer)

Synonymer:
Antistoftitrering

Analysenavn i Labka og EPJ: P-Erytrocyt-antistof (titer)
 

Analysekode (intern KBA): Erc-tit
 

Instruktion for rekvirenten:
Prøveglasset mærkes med navn og cpr nr.

Prøvetagningsglas:
Type 10, 7 mL EDTA glas med lilla prop

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
Hvis prøven ikke afhentes samme dag som prøvetagning: Prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres

Indlevering af prøver på KBA/Forsendelse med rørpost:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordning  
Prøven må sendes med rørpost. 

Forsendelse med postvæsenet
Prøven tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur

Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod.
5 døgn

Opbevaring hos prøvetager:
Ucentrifugeret:
I klimaskab (20-22 °C) eller ved 20-25 ºC

Opbevaring i Blodbank og Immunologi: 
Prøverne opbevares ved 2-8ºC efter endt analysering.

Analysehyppighed:
Analysen udføres på Klinisk Immunologisk Afsnit, Regionshospitalet Herning
Analysen er ikke en vagtanalyse.(Undtaget ved akut behov for titer i forbindelse med fødsel/HDFN)
 
 

Svarafgivelse:
1 hverdag fra modtagelse af prøven på laboratoriet. 
Svaret kan ses i EPJ/interinfo 


Indikation:
Analysen udføres på gravide kvinder med irregulære erytrocytantistoffer, der kan give anledning til hæmolytisk sygdom hos foster og nyfødte (HDFN/erytroblastose)


Klinik:
Analysen bestemmer styrken af de(t) irregulære blodtypeantistof(fer)
Ved lægefaglige spørgsmål, kontakt vagthavende læge på tlf. 2477 8022 (dagtid) eller 2331 0989


Håndtering på laboratoriet efter analysering:
Prøvematerialet opbevares i 7 døgn ved 2-8 oC, hvorefter den kasseres. 

Bemærkninger: -

Analysemetode:

Analyseprincip:Antigen-Antistof reaktion
Måleprincip:Søjleagglutionationsteknik, fotografisk detektion
Apparatur: Ortho Vision 

IUPAC nr og navn: AAA00527 P-Erytrocyt-antistof (titer)

Analyserelaterede ændringer: - 

Akkrediteret: Nej
 Revideret: 28-04-2021 00:00:00