5.14.6 Pt(U)-Natrium

 

 

Synonym:
dU-Natrium

Analysenavn i Labka og EPJ:
Pt(U)-Natrium

Analysekode (intern KBA):
dU-Na

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som rutine analyse. Analysen er ikke en vagtanalyse; udføres efter aftale i dagvagten i weekender og på helligdage.
Patienten skal instrueres i korrekt opsamling af døgnurin. Angiv diurese samt start- og sluttidspunkt for opsamlingsperioden. Se vejledning.

Prøvetagningsglas:
Type 16, 3 L plastdunk til opsamling af urin.
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Beholder til afhentning: type 16, 3 L plastdunk til opsamling af urin.

Indlevering på KBA:
Indleveringsbeholder:
Type 16, dunken med den opsamlede urin,

eller 3 mL af den opsamlede, velblandede urin i
RHE: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
        Type 19, plastglas med gul prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

RHL: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
        Type 46, plastglas med beige prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

Indleveres senest 1 d efter afsluttet opsamling.

Forsendelse med postvæsenet:
Der indsendes 3 mL urin, udtaget af den opsamlede, velblandede urin.
Forsendelsesglas: Type 19, plastglas med gul prop
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.

Prøvemateriale og holdbarhed:
3 mL velblandet urin eller hele den opsamlede urin.
Holdbarhed:
Stuetemperatur: 7 d
Køleskab 2 - 8 °C: 45 d

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Rutine: inden for 1 døgn, som oftest 3-4 timer efter modtagelse af prøven.
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn.

Referenceinterval:
Voksne > 18 år: 50 - 150 mmol/d
Kilde: Olesen H et al (eds). Kompendium i Laboratoriemedicin. København: Amtsrådsforeningen i Danmark, 1988: 239
Intraindividuel variation: 28,7 %

Fejlkilder:
Ukorrekt opsamling af døgnurin.

Indikation:
Vurdering af hyponatriæmi og udredning af akut nyresvigt.
Vurdering af efektivt cirkulerende blodvolumen.

Klinik:
Forhøjede værdier ses ved binyrebarkinsufficiens, salttabende nefropati, alkalose, vasopressinmangel.
Nedsatte værdier ses ved ekstrarenalt tab af natrium-ion, og ved øget renal tilbageresorption pga. øget aldosteron- og /eller cortisolproduktion, akut oligoanurisk nyreinsufficiens af renal og postrenal type i det terminale stadium af kronisk nyreinsufficiens. Tilstande med nedsat glomerulær filtration, f.eks. ved kronisk hjertesygdom.
Ved akut nyresvigt er der ved prærenale og glomerulære årsager typisk lav U-Natrium og normal urin-osmolalitet, mens der ved tubulære årsager er højere U-Natrium, men lav urin-osmolalitet.

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro
Analyseprincip: Indirekte ISE (ion-selektiv elektrode)
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed og med gennemsnitsvolumen for døgnurin på 1,5 L/d:
  Ved 70 mmol/L: 30% sv. til 21 mmol/L eller 32 mmol/d
  Ved 173 mmol/L: 30% sv. til 52 mmol/L eller 78 mmol/d

IUPAC-nr. og navn:
NPU03796 Pt(U)-Natrium-ion; stofhast. [enhed: mmol/d]

Analyserelaterede ændringer:
Analysen akkrediteret oktober 2015.
10.12 2018 Måleusikkerhed opdateret.Revideret: 30-11-2018 00:00:00