5.3.48 P-Carcinoembryonalt antigen(CEA)

 

Synonymer
CEA

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Carcinoembryonalt antigen

Analysekode (intern KBA)
Ce-Ag

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Ingen særlige hensyn.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d, Køleskab (2-8°C): 7 d, Frys (-20
°C): 6 mdr.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. 

Svartid
Rutine: Oftest < 4 timer. 
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn.

Referenceinterval

Ikke rygere 0 - 200 år

< 4 μg/L

Rygere 0 - 200 år

< 6 μg/L

Kilde: Roche pakningsindlæg 2009-10, vers.17, dansk (95% percentil)
Intraindividuel variation: 13%

Telefonsvar
-

Fejlkilder
-

Indikation
Anvendes som prognostisk markør ved postoperativ terapiopfølgning af colorectal cancer. CEA kan ikke anvendes diagnostisk.

Klinik
Postoperativ terapiopfølgning mhp. recidiv påvisning, specielt ved colorectal cancer. Serieanalyser i prognostisk øjemed er relevant. Undersøgelsen kan ikke anvendes diagnostisk.

Sensitiviteten af CEA ved colorectal cancer er ca. 65%. CEA er uspecifik og ses positiv ved en lang række andre cancerformer, og en del leverlidelser, eksempelvis cirrose.

For yderlige information se:
lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning.
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 1 µg/L: 40% svarende til 0,4 µg/L
Ved 18 µg/L: 13% svarende til 2,4 µg/L
Ved 75 µg/L: 13% svarende til 9,9 µg/L

IUPAC-nr. og navn 
NPU19719 P—Carcinoembryonalt antigen; massek.

Analyserelaterede ændringer
16-09-2013: Ny metode (Abbott Architect).Revideret: 01-07-2019 00:00:00