5.3.39 P-Calcium

Synonymer:
-

Analysenavn i Labka og EPJ:
P-Calcium

Analysekode (intern KBA):
Ca

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Langvarig stase bør undgås. Plasma skal være hæmolysefrit.

Prøvetagningsglas:  

Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL hæmolysefrit plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 2 timer efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d, Køleskab (2-8°C): 21 d.

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn

Referenceinterval: 

Børn:
 

 
0 - 1 d
 
2,25 - 2,90 mmol/L
 
1 - 6 d
 
2,10 - 2,80 mmol/L
 
6 d - 18 år
 
2,25 - 2,70 mmol/L
 
Voksne: 18 - 200 år
 
2,20 - 2,55 mmol/L
 

Kilde: Kompendium i Laboratoriemedicin. Amtsrådsforeningen i Danmark 1988.
Intraindividuel variation: 1,8%

Vejledende referenceinterval, gravide

Graviditetstidspunkt

 

GA, uge 3-6

Ikke fastsat

GA, uge 7-17

2,18-2,53 mmol/L

GA, uge 18-24

2,08-2,45 mmol/L

GA, uge 24-38

2,04-2,41 mmol/L

P

1,98-2,46 mmol/L

P+1 dag, P+2 dage

Ikke fastsat

GA: Gestationsalder. P: Partus
Kilde: Larsson et al, BJOG, 2008, 115, 874-884.

Telefonsvar:
Ved værdier < 1,80 mmol/L eller værdier > 3,00 mmol/L afgives uopfordret telefonsvar.

Fejlkilder:
Hæmolyse nedsætter koncentrationen lidt, idet erythrocytter næsten er calciumfri.
Stigning i værdier kan ses, hvis de præanalytiske forhold ikke overholdes.

Indikation:
Mistanke om parathyroideasygdom, knoglemetastaser, nyreinsufficiens, urolithiasis, sarcoidose, myelomatose, malabsorption, pancreatitis, duodenal ulcus, vitamin D-mangel og på almene symptomer som hovedpine, træthed, obstipation, polyuri, kvalme, opkastninger m.v.

Klinik:
Forhøjede værdier ses ved øget parathyreoideahormonsekretion, malign sygdom med, men også uden, knoglemetastaser, vitamin D forgiftning, Sarcoidose, Myelomatose, Thyreotoxicose, vitamin A forgiftning, Addisons sygdom og familiært (familær hypocalcurisk hypercalcæmi), samt en række knoglesygdomme.
Nedsatte værdier ses ved nyreinsufficiens, vitamin D-mangel, hypoparathyreodisme, hypomagnesemi, akut pankreatitis, neonatal tetani m.fl.
Falsk nedsatte værdier (dvs. P-Calcium ion, stok. er normal) er meget hyppige pga hypoalbuminæmi.
Til screeningsformål er P-Calcium, total, eller især P-Calcium, albuminkorrigeret, ofte tilstrækkelig.
Biologisk variation: Sengeleje giver ca. 5% lavere værdier.
For yderligere information se:
lægehåndbogen


Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Fotometrisk.
Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
  
Ved 2,07 mmol/L: 5,8% sv. til 0,12 mmol/L.
   Ved 2,60 mmol/L: 5,8% sv. til 0,15 mmol/L.


IUPAC-nr. og navn:
NPU01443 P-Calcium(II); stofk

Analyserelaterede ændringer:
01.08.2019 Måleusikkerhed opdateret.Revideret: 01-08-2019 00:00:00