5.2.16 B-BAC-test

Synonymer:
Serologisk forlig
BAC test er en forkortelse for Blodtypekontrol Antistofscreentest Computerkontrol

Analysenavn i Labka og EPJ: B-BAC-test

Analysekode (Intern KBA): BAC

Instruktion for rekvirent: 

Prøven mærkes med navn og CPR-nr. 

 

Prøvetagningsglas:
Type 3, EDTA glas med lilla prop 1 x 3 ml
eller type 10, EDTA glas med lilla prop, 1 x 6 ml  
Mindste mængde er 2 ml veneblod.

Nyfødte: 1 mikrotainer EDTA veneblod, svarende til ca ½ ml. 

Se fortegnelse over glastyper og anden emballage
 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
 

Indlevering af prøver på KBA/forsendelse i rørpost:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen 
Prøven kan sendes med rørpost

Forsendelse med postvæsenet:
Prøven tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur 

Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod. 

5 døgn

Opbevaring hos prøvetager:
Ucentrifugeret:
I klimaskab (20-22 °C) eller ved 20-25 ºC

Opbevaring i Blodbank og Immunologi: 
Prøverne opbevares ved 2-8ºC efter endt analysering.

 

Analyseringshyppighed:

Vagtanalyse
Udføres på klinisk immunologisk afsnit Herning og Holstebro dog udføres vagtanalysen kun i Herning. 

 

Svarafgivelse:

Rutine: 4 timer
Fremskyndet: 2 timer 
Livsvigtig: 1 time

Tiden beregnes fra prøven modtages i afsnittet.

 

Indikation:
Analysen rekvireres ved behov for transfusion af erytrocytkomponenter, hvis patienten ikke er kendt med irregulære erytrocytantistoffer. Hvis patienten har irregulære erytrocytantistoffer bestilles en P-BF-test.

Klinik: 

Med en gyldig BAC-test kan der udleveres erytrocytkomponenter efter behov i hele gyldighedsperioden uden yderligere undersøgelser. Gyldig BAC-test kan ses i InterInfo.
Der oplyses desuden dato for sidste undersøgelse for irregulære erytrocytantistoffer.

Ved lægefaglige spørgsmål, kontakt vagthavende læge på tlf. 2477 8022 (dagtid) eller 2331 0989

 


Håndtering på laboratoriet efter analysering:
Prøvemateriale opbevares 7 døgn ved 2 - 8°C, hvorefter det kasseres

Bemærkninger:

Hvis den bestilte analyse medfører behov for yderligere udredning svares disse via P-Erytrocyt-Ab udredning og/eller den aktuelle analyse f.eks Erc(B)-Direkte-antiglobulin gruppe.

Analysemetode:

Analyseprincip:Antigen-Antistof reaktion
Måleprincip:Søjleagglutionationsteknik, fotografisk detektion
Apparatur: Ortho Vision 


IUPAC-nr og navn:
NPU21406. B-Forlig(elektr.);udløb(d&h) 

Analyserelaterede ændringer: -

 

Akkrediteret: JaRevideret: 16-04-2021 00:00:00