1.4.1 Bestilling af analyseprofiler

 Ændring af elektronisk analyserepertoire/profiler

 

Hvis der ønskes ændring i analysepakker / analyseprofiler skal vedlagte skema udfyldes og sendes til Klinisk Biokemisk Afdeling.

Ved tvivlsspørgsmål kontakt afdelingslæge Louise Lylloff på tlf. 3 5611.

 1-4-1 - Skema til ændring_oprettelse af EPJ profiler, v2.docx

1-4-1 - Skema til ændring_oprettelse af EPJ profiler, v2.pdf

 

 

Håndtering på KBA, se IT - Instruks - Ændring af elektronisk analyserepertoire/profilerRevideret: 21-05-2021 00:00:00