5.3.1 Hb(B)-Carbonmonoxidhæmoglobin

Analysebladet er fælles for arterieblod, veneblod og kapillærblod.


Synonymer
COHb, Kuliltehæmoglobin

Analysenavn i LABKA og EPJ
Hb(aB)-Carbonmonoxidhæmoglobin
Hb(vB)-Carbonmonoxidhæmoglobin
Hb(kB)-Carbonmonoxidhæmoglobin

Analysekode (intern KBA)
aB-COHb
vB-COHb
kB-COHb

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

1. Arterieblod: Arteriepunktur foretages af rekvirerede afdelings læger. Se Prøvetagningsvejledning, arteriepunktur .
Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet.

2. Veneblod: Glasset skal være helt fyldt. Må ikke tages som 1. glas, når der anvendes sommerfugl. Glasset holdes tilproppet.

3. Kapillærblod: Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet.
 

Prøvetagningsglas/sprøjte/rør
1. Arterieblod: Hepariniseret arteriesprøjte (PICO70 eller SafePICO, Radiometer).

2. Veneblod:
Type 4, Heparinglas med grøn prop. Glastype 4

Type 3, EDTAglas med lilla prop. Glastype 3
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage .

3. Kapillærblod: Radiometer Clinitubes.
 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas:
1. Arterieblod: Indleveres så prøven kan være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning.
2. Veneblod: Prøvetagningsglasset.
3. Kapillærblod: Indleveres ikke af rekvirenten.

Forsendelse med postvæsenet
Forsendelsesglas:
1. Arterieblod: Tåler ikke postforsendelse.
2. Veneblod: Tåler ikke postforsendelse.
3. Kapillærblod: Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
1. Arterieblod: Ca. 1 mL arterieblod uden lufttilblanding.
2. Veneblod: Ca. 1 mL Heparin- eller EDTA-blod.
3. Kapillærblod: Prøvemængde afhænger af anvendte kapillærrør og analyse

Holdbarhed efter prøvetagning:
1. Arterieblod:
Stuetemperatur: 30 minutter.

2. Veneblod:
Heparinglas:
Stuetemperatur: 30 minutter.

I køleskab (2-8 °C) eller isvand: 30 minutter.
EDTA glas:
Stuetemperatur: 2 timer.
I køleskab (2-8 °C) eller isvand: 4 timer.

3. Kapillærblod: 

Stuetemperatur: 10 minutter. 30 min kan accepteres, men svaret kan være behæftet med en større usikkerhed.
Isvand/køleskab (2-8 °C): 30 minutter.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval

0-200 år < 0,02

Kilde: Kompendium i laboratoriemedicin, Ed. Henrik Olesen, Amtsrådsforeningen, 1988

Indikation
Mistanke om kulilteforgiftning.

Klinik
Forhøjede værdier: Ses ved kulilteforgiftning. Storrygere kan have værdier på op til 0,10. Nyfødte kan have værdier på op til 0,10 - 0,12 pga. en højere hæmoglobinomsætning kombineret med et dårligere udviklet respiratorisk system. Ved svære hæmolytiske tilstande kan værdien stige til 0,04.
Symptomerne ved kulilteforgiftning skyldes, at blodets evne til at optage eller binde ilt falder, og at det resterende hæmoglobins iltaffinitet stiger (venstreforskudt iltdissociationskurve). Symptomerne varierer fra hovedpine, mathed, svimmelhed (0,10 - 0,20), synsforstyrrelser, bevægeforstyrrelser, kvalme, opkastning og konfusion (0,20 - 0,40) til besvimelse, kramper, coma og mors (>0,40).
Ved normal ventilation i hvile er halveringstiden 4-6 timer. For yderlige information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Arterieblod og veneblod: 
Prøvematerialet opbevares i op til 2 døgn, hvorefter det kasseres. 
Evt. resterende prøvemateriale kan dog ikke anvendes til re-analysering.
Kapillærblod: 
Ingen overskydende prøvemateriale.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Fotometri.

IUPAC-nr. og navn
ASS00106 Hb(aB)-Carbonmonoxidhæmoglobin; stoffr.
ASS00901 Hb(kB)-Carbonmonoxidhæmoglobin; stoffr.
ASS00994 Hb(vB)-Carbonmonoxidhæmoglobin; stoffr.

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 15-08-2019 00:00:00