5.2.4 Ecv-Base excess

Analysebladet er fælles for arterieblod (aB), kapillærblod (kB) og veneblod (vB).

Synonymer

Standard Base-excess, SBE

Analysenavn i Labka og EPJ
Ecv(aB)-Base excess
Ecv(kB)-Base excess
Ecv(vB)-Base excess

Analysekode (intern KBA)
Ecv-aB-BE
Ecv-kB-BE
Ecv-vB-BE

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Del af henholdsvis
Pt(aB)-Syrebasestatus gruppe, Pt(kB)-Syrebasestatus gruppe eller Syre-Base status, veneblod.

Veneblod: Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning.

Arterieblod: Arteriepunktur foretages af rekvirerende afdelings læger. Se Prøvetagningsvejledning, arteriepunktur .
Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet.
Prøven skal IKKE opbevares på isvand men ved stuetemperatur.

Kapillærblod: Umiddelbart efter prøvetagning transporteres prøven til KBA, hvor den skal være analyseret senest 30 min efter prøvetagningstidspunktet.

Prøvetagningsglas/rør/sprøjte
1. Arterieblod: 
Hepariniseret arteriesprøjte (PICO70 eller SafePICO, Radiometer).
2. Kapillærblod: Radiometer Clinitubes.
3. Veneblod: Type 4, Lithium-heparin glas med grøn prop (5 mL glas). 
Glasset skal være helt fyldt. Må ikke tages som 1. glas, når der anvendes sommerfugl.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
1. Arterieblod: Indleveringsglas: Prøvetagningssprøjten.
Indleveres så prøven kan være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning.

2. Kapillærblod: Indleveres ikke.

3. Veneblod: Indleveringsglas: Prøvetagningsglasset.
Indleveres så prøven kan være analyseret senest 30 minutter efter prøvetagning.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
1. Arterieblod: Ca. 1 mL arterieblod uden lufttilblanding.
2. Kapillærblod: 
Prøvemængde afhænger af anvendte kapillærrør og analyse.
3. Veneblod: Ca. 1 mL veneblod uden lufttilblanding.


Holdbarhed efter prøvetagning:
1. Arterieblod:
Stuetemperatur: 30 minutter.

2. Kapillærblod:
Stuetemperatur: 
10 minutter. 30 min kan accepteres, men svaret kan være behæftet med en større usikkerhed.
Isvand/køleskab (2-8 °C): 30 minutter.

3. Veneblod:
Stuetemperatur: 30 minutter.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet

Svarafgivelse

Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval

1 d-3 år -4,0 - +2,0 mmol/L
Kvinder 3-200 år -3,0 - +2,0 mmol/L
Mænd 3-200 år -1,5 - +3,0 mmol/L


Vejledende:
Nyfødte har de første timer værdier på (-10,0) - (-1,0) mmol/L, som i løbet af nogle timer stiger til referenceintervallet for børn. 
I graviditeten ses fald på ca. 4 mmol/L i sidste trimester.

Kilde: Kompendium i laboratoriemedicin, Ed. Henrik Olesen, Amtsrådsforeningen, 1988.


Fejlkilder

Kilde: Kompendium i laboratoriemedicin, Ed. Henrik Olesen, Amtsrådsforeningen, 1988.
I graviditeten ses fald på ca. 4 mmol/L i sidste trimester.

Ukorrekt prøvetagning og opbevaring.

Indikation
Forstyrrelser i syre-base-balancen, specielt mhp. styring af terapi. Ecv-Base-excess er det mest relevante mål for metaboliske syre-base forstyrrelser.

Klinik
Forhøjede værdier: Ses ved metabolisk alkalose og kompenseret respiratorisk acidose.
Nedsatte værdier: Ses ved metabolisk acidose og kompenseret respiratorisk alkalose.
For yderlige information se:
http://lægehåndbogen.dk

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Arterieblod og veneblod:
Prøvematerialet opbevares i op til 2 døgn, hvorefter det kasseres. 
Evt. resterende prøvemateriale kan dog ikke anvendes til re-analysering.
Kapillærblod: 
Ingen overskydende prøvemateriale.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Beregning udfra andre syre-base parametre.

Måleusikkerhed (ekspanderet), eksklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved -8,5 mmol/L: 7,2% svarende til 0,6 mmol/L
Ved -17,7 mmol/L: 7,2% svarende til 1,3 mmol/L
Tilsvarende måleusikkerhed forventet for postive SBE værdier.

IUPAC-nr. og navn
ASS00122 Ecv (aB)-Base excess aktuel-norm
ASS00117 Ecv (kB)-Base excess aktuel-norm
ASS00123 Ecv (vB)-Base excess aktuel-norm

Analyserelaterede ændringer
-
 Revideret: 15-08-2019 00:00:00