1.1.3 Patientinformation - pjecer

Pjecer til patienter
 

Link til patientpjecer udgivet af Klinisk Biokemisk Afdeling

www.vest.rm.dk/patientvejledninger/klinisk-biokemisk-afdeling/


Herudover findes der i Laboratoriehåndbogen Revideret: 15-01-2020 00:00:00