5.14.10 U-Narkotikascreening og Benzodiazepiner - oversigt

Synonymer:
-

Analysenavn i Labka og EPJ:
Der henvises til analyseblade for de enkelte analyser

Analysekode (intern KBA):
Der henvises til analyseblade for de enkelte analyser

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Urinen opsamles i ren, tør beholder. Prøven skal afgives under kontrol. Der skal bruges 4 glas á 4-5 mL.
Så vidt muligt oplyses det, om der indtages anden medicin.
Undersøgelser med retslige konsekvenser skal udføres på Retsmedicinsk Institut.

U-Narkotikascreening og Benzodiazepiner kan omfatte følgende analyser:

U-Amfetamin (screening) 
U-Benzodiazepiner
U-Cannabis
U-Cocain
U-Metadon
U-Opiater

Prøvetagningsglas: x 4
Type 19, plastglas til urin med gul prop eller type 46, plastglas til urin med beige prop.
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: Type 19, plastglas med gul prop med 4 mL urin.

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 19, plastglas med gul prop med 4 mL urin.

Prøvemateriale og holdbarhed:
4 glas á 4-5 
mL urin. Glassene skal fyldes.
Holdbarhed: Stuetemperatur: 1 d., Køleskab (2-8°C): 5 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Inden for 1 døgn. 

Referenceinterval:
Negativ (=0)

Fejlkilder:
Der henvises til analyseblade for de enkelte analyser.  

Indikation:
Mistanke om forgiftning.

Klinik:
Svarafgivelse: Positiv (=1), hvis stofkoncentrationen er lig med eller over en fastlagt cutoff-værdi.
Der henvises til analyseblade for de enkelte analyser.

Håndtering på laboratoriet:
Til kontrol af prøvematerialets egnethed udføres en kreatininbestemmelse forud for alle misbrugsanalyser, dog ikke på børn under 10 år.

Ved U-Kreatinin < 0,5 mmol/L er urinen uegnet til misbrugsanalysering, og analysen udføres ikke. Svar afgives som "Prøvemateriale uegnet".

Ved U-Kreatinin mellem 0,5 - 2,0 mmol/L udføres misbrugsanalysering, men svaret afgives ved negative misbrugsanalyser som "Negativ med forbehold. Risiko for falsk negativt resultat", idet negativt svar kan skyldes for tynd urin.

Rekvirenten bør ved fortsat mistanke rekvirere fornyet analyse (vær opmærksom på væskerestriktion forud for prøveafgivelse samt opsyn ved prøveafgivelse).

Prøvematerialet opbevares ved 2 - 8° C indtil analysering; herefter 1 md. ved -20° C, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning.
Analyseprincip: Kvalitativ bedømmelse.

IUPAC-nr. og navn:
Der henvises til analyseblade for de enkelte analyser.

Analyserelaterede ændringer:
Der henvises til analyseblade for de enkelte analyser.Revideret: 01-08-2019 00:00:00