5.2.10 P-Bilirubin konjugeret

Synonymer
Bilirubintype (konjugeret)

Analysenavn i Labka og EPJ 
P-Bilirubin konjugeret

Analysekode i Labka
Bili-k

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Plasma skal være hæmolysefrit. Prøven er lysfølsom og skal opbevares mørkt, både før og efter centrifugering - inkl. afpipetteret plasma.

Prøvetagningsglas 
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4). Prøven er lysfølsom, og glasset skal opbevares mørkt.
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur. Prøven er lysfølsom, og glasset skal opbevares mørkt.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL hæmolysefrit plasma. 
Prøven er lysfølsom, og glasset skal opbevares mørkt.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 d. Køleskab (2-8°C): 7 d. 

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Inden for 1 døgn

Referenceinterval
0 - 7 dage
 
< 10
 
µmol/L
 
> 7 dage
 
< 4
 
µmol/L
 
Kilde, neonatal: Pediatric Reference Ranges, Soldin, S.J. et al., 2nd ed., AACC Press, 1997 og Davis AR et al. Interpreting conjugated bilirubin levels in newborns. J. Pediatr. 2011; 158(4): 562-65.
Kilde, øvrige: Laurells Klinisk Kemi i praktisk medicin, 8. udg. 2003
Intraindividuel variation: 37%

Fejlkilder
Hæmolyse og stærk lipæmi. Stærkt lys nedsætter værdien.

Indikation
Hos spædbørn for at opdage og behandle galdestase.
Ved forhøjet total Bilirubin af ukendt årsag, idet konjugeret Bilirubin er dominerende ved lever-galdevejslidelse, mens ukonjugeret Bilirubin er dominerende ved hæmolytisk anæmi og ved Gilberts Syndrom. Ved mistanke om leverskade trods normal total Bilirubin.

Klinik
Forhøjede værdier ses ved forskellige former for galdestase, leverbetændelse og levercirrhose.
Galdefarvet urin ses kun, når Bilirubin, konjugeret, er forhøjet.

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares beskyttet mod stærkt lys. Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning.
Analyseprincip: Fotometrisk

IUPAC-nr. og navn
NPU17194 P-Bilirubin (konjugeret); stofk.

Analyserelaterede ændringer 
-Revideret: 04-03-2018 00:00:00