5.11.34 Ledv-Kerneholdig celletype - Leukocytter

Synonymer
Synovialvæske-Celler, Ledvæske-Leukocytter

Analysenavn i Labka og EPJ
Ledv-Kerneholdig celletype gruppe

Analysekode (intern KBA)
Ledv-LkcTy
Under gruppen hører: Ledv-Leukocytter (kode: Ledv-Lkc), Ledv-Leukocytter(mononukl.) (kode: Ledv-mon) og Ledv-Leukocytter(polynukl.) (kode: Ledv-pol).

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.
Blodtilblanding bør undgås. Der udtages 2 mL ledvæske, som STRAKS OVERFØRES til prøvetagningsglasset med EDTA, og glasset vendes med det samme 10-20 gange, for at undgå koagulering.

Prøven bringes til laboratoriet umiddelbart efter prøvetagning og inden kl. 14.00 på hverdage og ellers kun i specielle tilfælde, efter telefonisk aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.
Hvis Ledv-Leukocytter >= 1000 x 106/L, afgives også svar på poly- og mononukleære celler.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA-glas med lilla prop Glastype 3
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage. 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°)
Ikke relevant.

Indlevering på KBA
Indleveringsglas: prøvetagningsglasset, type 3 med EDTA
Indleveres straks efter prøvetagningen. Husk at vende glasset 10-20 gange.
Indlevering inden kl. 14.00 på hverdage og ellers kun i specielle tilfælde, efter telefonisk aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
2 mL ledvæske (synovialvæske)
Holdbarhed efter prøvetagning:
Stuetemperatur: ca. 2 timer

Analyseringshyppighed
Analyseres i dagtid på hverdage.

Svartid
Rutine: inden for 1 arbejdsdag efter modtagelse af prøven. 
I enkelte tilfælde vil det ikke være muligt at afgive svar før næste hverdag, i så fald kontaktes rekvirenten herom.

Referenceinterval
Vejledende

Ledv-Leucocytter; antalk. < 200 x 106/L
Ledv-Leukocytter(mononukleære); antalfr. > tre fjerdedele
Ledv-Leukocytter(polynukleære); antalfr. < en fjerdedel

Kilde: Laurells Klinisk Kemi i praktisk medicin, 8. udg. Lund: Studentlitteratur, 2003. McPherson RA, Pincus MR, ed. Henry's Clinical diagnosis and management by laboratory methods, 21st ed. Philadelphia: Saunders, 2007.

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Blodtilblanding og koageldannelse. Uhomogent prøvemateriale.

Indikation
Vurdering af grad af inflammation i leddet.

Klinik

  Ledv-Leucocytter; antalk. Ledv-Leukocytter(polynukleære) andel
Septisk arthrit typisk > 50000 X 106/L > 9 tiendedele
Rheumatoid arthrit, systemisk lupus erythematosis, postinfektiøs arthrit, psoriasisarthrit og krystalarthrit typisk mellem 2000 og
50000 x 106/L
> halvdelen
Non-inflammatorisk ledansamling (f.eks. pga. arthrose) typisk < 2000 x 106/L < halvdelen


Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro
Analyseprincip: Flowcytometri efter behandling af cellerne med reagenser (Siemens Advia 2120i); visse prøver undersøges i mikroskop.

IUPAC-nr. og navn
NPU26866 Ledv-Leukocyttype; antalk. (liste)
NPU08639 Ledv(spec.)-Leukocytter; antalk. (enhed: 106/L)
NPU18000 Ledv (spec.)-Leukocytter(mononukl.); antalk. (enhed: 106/L)
NPU10214 Ledv (spec.)-Leukocytter(polynukl.); antalk. (enhed: 106/L)

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 09-07-2019 00:00:00