9.19 VIGTIGT - risiko for fejlbehæftede svar i perioden 6-7 januar 2020

Kære Praksisrekvirenter

Vi har desværre konstateret en fejl på det ene af vores 2 kemiudstyr i Holstebro.

Det betyder, at der i tidsrummet 06.01.20 kl. 10.30 - 07.01.20 kl. 07.00 kan være afgivet fejlbehæftede svar på nedenstående analyser.

Såfremt der er analysevar, der ikke stemmer overens med klinikken anbefaler vi, at der tages en ny prøve.

For prøver taget i tidsrummet 07.01.20 kl. 07.00 - kl. 09.40 er prøverne genanalyseret på andet kemiudstyr og evt. fejlbehæftede svar er rettet.

Kemiudstyret blev lukket kl. 09.40 og fejlen er nu udbedret.

Analyseliste:

ALAT
Albumin (plasma, urin og csv)
Antitrypsin
Amylase
Basisk Fosfatase
Bilirubin
Calcium, total (plasma, urin)
CO2 total (plasma)
CRP
Fosfat (plasma og urin)
Glukose
Immunglobulin A
Immunglobulin G (plasma og csv)
Immunglobulin M
Jern
Kalium (plasma og urin)
Karbamid (plasma og urin)
Klorid (urin)
Kolesterol
Kolesterol HDL
Kolesterol LDL
Kreatinin (plasma og urin)
Kreatinkinase
Laktatdehydrogenase
Magnesium (plasma og urin)
Natrium (plasma og urin)
Protein (plasma, urin og csv)
Transferrin
Triglycerid
Urat

Vær også opmærksom på beregnede svar, hvor ovenstående analyser indgår, f.eks. eGFR, Urin-albumin/kreatinin-ratio m.fl.

Vi beklager de gener det har medført.

Med venlig hilsen

Klinisk Biokemisk Afdeling, Hospitalsenheden VestRevideret: 01/07/2020 12:00:00 AM