5.11.7 Pt(U)-Kalium

 

 

Synonym:
dU-Kalium

Analysenavn i Labka og EPJ:
Pt(U)-Kalium

Analysekode (intern KBA):
dU-K

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som rutine analyse. Analysen er ikke en vagtanalyse; udføres efter aftale i dagvagten i weekender og på helligdage.
Patienten skal instrueres i korrekt opsamling af døgnurin. Angiv diurese samt start- og sluttidspunkt for opsamlingsperioden. Se vejledning.

Prøvetagningsglas:
Type 16, 3 L plastdunk til opsamling af urin.
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Beholder til afhentning: type 16, 3 L plastdunk til opsamling af urin.

Indlevering på KBA:
Indleveringsbeholder:
Type 16, dunken med den opsamlede urin,

eller 3 mL af den opsamlede, velblandede urin i
RHE: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
        Type 19, plastglas med gul prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

RHL: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
        Type 46, plastglas med beige prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

Indleveres senest 1 d efter afsluttet opsamling.

Forsendelse med postvæsenet:
Der indsendes 3 mL urin, udtaget af den opsamlede, velblandede urin.
Forsendelsesglas: Type 19, plastglas med gul prop
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.

Prøvemateriale og holdbarhed:
3 mL velblandet urin eller hele den opsamlede urin.
Holdbarhed:
Stuetemperatur: 7 d
Køleskab 2 - 8 °C: 2 mdr

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Rutine: inden for 1 døgn, som oftest 3-4 timer efter modtagelse af prøven.
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn.

Referenceinterval:
Voksne > 18 år: 30 - 130 mmol/d
Kilde: Olesen H et al (eds). Kompendium i Laboratoriemedicin. København: Amtsrådsforeningen i Danmark, 1988: 186
Intraindividuel variation: 24,4 %

Fejlkilder:
Ukorrekt opsamling af døgnurin. Tilblanding af blod eller celleholdige sekreter.

Indikation:
Vurdering af væske- og elektrolytbalancen i situationer, hvor P-Kalium alene ikke giver tilstrækkelig information om organismens kalium-balance.
Udredning af hypokaliæmi for at skelne renalt fra ekstrarenalt tab af kalium.
Sammen med Pt(U)-Natrium for at vurdere behov for diuretika-skift hos patienter med hjertesvigt.

Klinik:
Forhøjede værdier ses ved stor enteral eller parenteral tilførsel af kalium, ved vævshenfald, alle kataboliske tilstande, langvarig thiazidbehandling, postobstruktiv polyuri, Cushings syndrom og hyperaldosteronisme.
Nedsatte værdier ses ved lav kaliumtilførsel, kaliumbesparende diuretika, nyreinsufficiens og ekstrarenalt kaliumtab, herunder kronisk brug af laxantia.

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro
Analyseprincip: Indirekte ISE (ion-selektiv elektrode)
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed og med gennemsnitsvolumen for døgnurin på 1,5 L/d:
  Ved 25,3 mmol/L: 38,1% sv. til 9,6 mmol/L eller 14,4 mmol/d
  Ved 68,5 mmol/L: 38,1% sv. til 26,1 mmol/L eller 39,1 mmol/d

IUPAC-nr. og navn:
NPU03229 Pt(U)-Kalium-ion; stofhast. [enhed: mmol/d]

Analyserelaterede ændringer:
Analysen akkrediteret oktober 2015.
10.12 2018 Måleusikkerhed opdateret.Revideret: 30-11-2018 00:00:00