5.19.17 Sved-Sved ledningsevne

Synonymer
Svedtest

Analysenavn i Labka og EPJ
Sved-Sved ledningsevne

Analysekode (intern KBA)
Sved-test

Instruktion for rekvirent
Udføres kun efter aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling i Herning og tidsbestilling på telefon 7843 5500.
Se evt. patientvejledning til svedtest  

Prøvetagningsglas
Ikke relevant

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Ikke relevant

Indlevering af prøver
Ikke relevant

Forsendelse med postvæsenet
Ikke relevant

Prøvemateriale og holdbarhed
Sved

Analyseringshyppighed
Udføres kun efter aftale og tidsbestilling. 

Svartid
Samme dag undersøgelsen foretages.

Referenceinterval 

0 - 200 år
 
< 50 arb.enh.

Kilde: Guidelines for the Performance of the Sweat Test for the Investigaton of Cystic Fibrosis in the UK, 2nd version, 2014 og CLSI guideline C34-A3, 2009. 

Telefonsvar
Ikke relevant

Fejlkilder
Anden akut sygdom kan give fejlagtigt resultat/problemer med svedsekretionen. Testen kan så fald gentages efter nogle uger.

Indikation
Mistanke om Cystisk fibrose.

Klinik
Ved Cystisk fibrose (CF) ses forstyrrelser i funktionen af kroppens kirtler, medførende abnormt sejt kirtelsekret. Der ses symptomer fra bla. mave-tarm-kanalen og luftveje. Symptomer kan vise sig fra de første levedøgn eller senere i spædbarnsalderen.
CF er en arvelig tilstand hvor en genmutation (i begge genkopier af CTFR - Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator) bevirker defekte kloridkanaler, medførende, at klorid ikke kan reabsorbes, og således forbliver i sved. 

Normale værdier (< 50 arb. enh.) kan med stor sandsynlighed udelukke CF. 
Ved forhøjede værdier (> 50 arb.enh.) bør videre udredning foretages. Se gentesten:
 P-Cystisk Fibrose (CF)-DNA analyse

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Undersøgelsen foretages på Klinisk Biokemisk Afdeling.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning
Analyseprincip: Måling af ledningsevne (konduktivitet) i induceret sved, Wescor Nanoduct.

Enheden arb.enh. svarer til mmol/l (ækvivalent NaCl). Det betyder, at den testede sved har en ledningsevne, som svarer til ledningsevnen i en NaCl-opløsning med den samme koncentration i mmol/L. Resultatet repræsenterer således ikke faktiske koncentrationer af Natrium eller Klorid.

IUPAC-nr. og navn
NPU21552 Sved(spec.)
Sved; arb.ledningsevne(proc.)

Analyserelaterede ændringer
31-01-2017: nyt referenceinterval (tidligere < 60 arb. enh.)Revideret: 21-04-2020 00:00:00