5.6.6 P-Follitropin [FSH]

Synonymer
Follikelstimulerende hormon

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Follitropin [FSH]

Analysekode (intern KBA)
FSH

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.
Prøven bør tages om formiddagen. FSH svinger i cyklus hos kvinder, og menstruationstidspunktet bør være kendt.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas:
Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 

Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d, Køleskab (2-8°C): 7 d, Frys (-20°C): 1 år.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Rutine: Oftest < 4 timer.
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn. 

Referenceinterval
Piger 1 - 10 år

< 7,0 int.enh./L

Drenge 1 - 10 år

< 5,0 int.enh./L

Kvinder 10 - 50 år (follikulærfasen)

2,9 - 14,6 int.enh./L

Kvinder 10 - 50 år (lutealfasen)
 
1,4 - 8,9 int.enh./L

Kvinder 50 - 200 år (postmenopausalt)

16,0 - 157 int.enh./L

Mænd 10 - 200 år

1,2 - 15,8 int.enh./L

Kilde, børn 1 - 10 år: Elminger MW et al.: Clin Chem Lab Med 2002: 40(11):1151-6.
Kilde, øvrige: Roche Cobas e pakningsindlæg, 2008-03, v15, dansk. For voksne er angivet 5-95% interval, men 2,5 - 97,5% intervallet er fremskaffet via leverandøren. 
Intraindividuel variation: 8%

Fejlkilder
Interfererende stoffer (fx. heterofile antistoffer) kan give falsk forhøjede eller falsk nedsatte værdier.
Prøver fra patienter, der har modtaget præparater indeholdende musemonoklonale antistoffer, kan indeholde humane anti-mus antistoffer, som kan interferere med analysen og give falsk forhøjede eller falsk nedsatte resultater.

Indikation
Diagnostik af sygdomme i hypothalamus/hypofyse/gonadesystemet. Påvisning af indtrådt menopause.

Klinik
P-FSH resultater skal ses i sammenhæng med patientens alder og køn, og for fertile kvinders vedkommende også i relation til fase i menstruationscyklus. Derudover udviser analysen døgnvariation. 

Forhøjede værdier: Tyder generelt på primær lidelse i gonaderne. Meget høj koncentration ses ved kastration og tilstande, som er identiske hermed: Gonadal agenesi, Turner's syndrom samt hos mænd med testisaplasi eller hypergonadotrop eunukoidisme. Ved totalt bortfald af gonadefunktion stiger koncentrationen op til det tidobbelte. Mænd med primære spermatogenetiske defekter, Klinefelters syndrom, Sertoli cell-only syndrom og svær oligospermi har forhøjet koncentration. Børn med pubertas præcox har forhøjet koncentration, hvis lidelsen er af hypotalamisk oprindelse.

Nedsatte værdier: Forekommer ved sygdomme i hypothalamus-hypofyseregionen. Hos kvinder ved hypogonadotrop amenoré. Hos mænd ved hypothalamisk betinget udeblevet pubertet, hypogonadotrop eunukoidisme.


For yderlige information se:
lægehåndbogen.dk

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 0,1 int.enh./L: 14% svarende til 0,01 int.enh./L
Ved 17 int.enh./L: 14% svarende til 2,4 int.enh./L
Ved 38 int.enh./L: 14% svarende til 5,3 int.enh./L

IUPAC-nr. og navn
NPU04014 P—Follitropin; arb.stofk. (IRP 78/549)

Analyserelaterede ændringer
15-03-2012: Ny metode (Abbott Architect). Revideret: 01-07-2019 00:00:00