5.3.36 P-C-reaktivt protein [CRP]

 

Synonymer 
CRP

Analysenavn i Labka og EPJ
P-C-reaktivt protein [CRP]

Analysekode (intern KBA)
CRP

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 11 d, Køleskab (2-8°C): 2 mdr. 

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Inden for 1 døgn

Referenceinterval

0 - 200 år < 8,0 mg/L

Kilde, børn: Interval for voksne anvendt til børn.
Kilde, voksne: Afrundet værdi fra Eda S, Kaufmann J, Molwitz M, Vorberg E. A new method of measuring C-reactive protein, with a low limit of detection, suitable for risk assessment of coronary heart disease. Scand J Clin Lab Invest Suppl. 1999;230:32-5.
Intraindividuel variation: 42 %

Vejledende referenceinterval, gravide

Graviditetstidspunkt  
GA, uge 3-12 Ikke fastlagt
GA, uge 13-42 <32 mg/L
Partus <45 mg/L
P+1 dag, P+2 dage <95 mg/L

GA: Gestationsalder. P: Partus.
Kilde: Klajnbard et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-248

Fejlkilder
Ingen kendte.

Indikation
Udredning af infektioner. Kontrol af sygdomsaktivitet ved visse kroniske inflammatoriske sygdomme.

Klinik
Forhøjede værdier ses ved tilstande med vævskade, herunder iskæmiske og inflammatoriske tilstande. Ved bakterielle infektioner ses ofte værdier over 40 mg/l, hvorimod man ved virale infektioner sjældent finder værdier over 20 mg/l. CRP kan dog ikke anvendes som eneste variabel til at skelne mellem bakterielle og virale infektioner. 

Forhøjede værdier kan ses ved reumatoid arthrit og morbus Crohn, men ofte ikke ved systemisk lupus erythematosus eller colitis ulcerosa. Forhøjede værdier ses også ved maligne sygdomme, ved iskæmiske sygdomme og efter operationer.

CRP stiger hurtigt og vil ved akut inflammation nå patologisk værdi inden for 6-12 timer. Ved alvorlige infektioner kan symptomer dog forekomme, før CRP bliver forhøjet. Maksimal CRP-værdi nås inden for ca. 48 timer. CRP har en halveringstid på ca. 19 timer.
Dette gør analysen velegnet til at følge behandlingseffekten ved akut sygdom eller optræden af komplikationer.

For yderligere information se: lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Turbimetrisk måling af antigen-antistofreaktion.
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
  
Ved 2,0 mg/L: 20 % svarende til 0,40 mg/L.
   Ved 80 mg/L: 10 % svarende til 8,3 mg/L.

IUPAC-nr. og navn
NPU19748 P-C-reaktivt protein; massek.

Analyserelaterede ændringer
07.05 2018 Måleusikkerhed opdateret.Revideret: 10-08-2020 00:00:00