5.20.7 B-Trombocytvolumen (middel)

Synonym
MPV

Analysenavn i Labka og EPJ
B-Trombocytvolumen (middel)

Analysekode (intern KBA)
TMV

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Undersøgelsen udføres ikke, hvis B-Trombocytter (trombocyttælling) udføres manuelt i mikroskop.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Kan ikke afhentes med transportordningen. 

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas: prøvetagningsglasset
Indleveres inden for 6 timer samme dag, prøven er taget.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
3 mL EDTA-fuldblod
Holdbarhed efter prøvetagning (ingen centrifugering eller afpipettering):
Stuetemperatur: 8 t
Køleskab (2 - 8 °C): 8 t

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet (dog ikke, hvis B-Trombocytter (trombocyttælling) udføres manuelt i mikroskop). 

Svartid
Rutine: Oftest < 2 timer.
Prøver fra praksis: Inden for 1 døgn efter modtagelse af prøven.

Referenceinterval
Børn: Ikke fastlagt
Voksne: 6,5 - 11,0 fL
Bemærk: Der vil for den enkelte patient være forskel på resultatet, afhængigt af analyseudstyret på den aktuelle klinisk biokemiske afdeling. I Hospitalsenheden Vest er der følgende vejledende referenceinterval:
Lokalt HEV, voksne: 6,6 - 9,9 fL (for etnisk danskere; målt inden for 1½ time efter prøvetagningen).

Kilde: For det fælles regionale referenceinterval: Egen undersøgelse Århus. For det lokale HEV-referenceinterval: Egen undersøgelse i HEV, 2016.
Intraindividuel variation: 2,2 %.

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Thrombocytaggregation/agglutination. Lavt antal trombocytter.

Indikation
Udredning af blødningsforstyrrelser og trombocyt-sygdomme.

Klinik
Forhøjede værdier kan ses ved øget trombocyt-omsætning (unge nydannede trombocytter) og ved Bernard-Soulier´s syndrom.
Nedsatte værdier kan ses ved nedsat trombocyt-produktion, sepsis og hypersplenisme.

Se eventuelt yderligere information om thrombocytter i lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres i vagten ved normal drift; udgives dog kun, hvis apparaturet ikke melder flag på prøven.
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro
Analysemetode: automatisk hæmatologisystem med flowcytometri; udføres ikke, hvis B-Trombocytter (trombocyttælling) udføres i mikroskop

IUPAC-nr. og navn
NPU03562 B-Thrombocytter; entitisk vol.

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 09-07-2019 00:00:00