6.16.38 PBSC-Smittemarkører

Synonymer:
PBSC-Smittemarkører indeholder:
HIV 1+2 (AgAb)
Hepatitis s antigen
HCV - antistof
HBV c antistof
HBV c - IgM
Syfilis

IUPAC-nr.:
ASS00893

Analysekoder (intern KBA):
PBSC

Analysested:
Blodbank og Immunologi
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
Skejby
DK-8200 Aarhus N
Tlf. 7845 5086

For yderligere information, se analysevejledning.

Bemærkninger:
Glas mærkes med navn og CPR-nr. og sendes som fuldblod med Midttransport.

 Revideret: 16-07-2019 00:00:00