5.16.12 P-Paracetamol

Synonymer: Acetaminophen

Analysenavn i Labka og EPJ: P-Paracetamol

Analysekode (intern KBA): Paracet

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Prøven tages 4 timer efter indtag af en overdosis i accidentel eller suicidal hensigt. Behandling med i.v. acetylcystein startes umiddelbart og skal ikke afvente prøveresultatet. Prøven tages næsten aldrig til monitorering af paracetamolbehandling.

Prøvetagningsglas:

Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 

Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ikke relevant.

Indlevering af prøver:
Ikke relevant.

Forsendelse med postvæsenet:
Ikke relevant.

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL plasma.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 8 timer, Køleskab (2-8°C): 2 uger.

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer.

Terapeutisk interval:
Vejledende terapeutisk niveau: 65 - 130 µmol/L.
Kilde: medicin.dk 2017.

Telefonsvar:
Ved værdier > 1000 µmol/L afgives uopfordret telefonsvar.

Fejlkilder: -

Indikation:
Mistanke om paracetamolforgiftning for at sikre diagnosen.
Behandlingen må ikke afvente svar på paracetamolanalysen, men skal iværksættes straks ved mistanke. Faregrænse 4 timer efter indtagelse > 1000 µmol/L.

Klinik:
Der er stor risiko for levernekrose, hvis værdien 4 timer efter indtag er > 2000 µmol/L, og hvis den estimerede halveringstid er > 4 timer hos den enkelte patient. Hos patienter med alkoholmisbrug eller som bruger enzyminducerende medikamenter (f.eks. antiepileptika) er grænsen lavere.

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Enzymatisk metode.

IUPAC-nr. og navn:
NPU03024 P-Paracetamol; stofk.

Analyserelaterede ændringer: -Revideret: 09-09-2020 00:00:00