6.6.25 Forgiftning

Synonym:
-

 

 

IUPAC-nr:
AAA00370 (P-Forgift)
AAA00487 (U-Forgift)

Analysekoder (interne KBA):
P-Forgift
U-Forgift

Analysested:
Giftlinjen kan kontaktes hele døgnet med råd og vejledning
Tlf. 82121212

Institut for Retsmedicin (Misbrugsstoffer)
Bioanalytisk Enhed
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

 

Tlf. 87167500

Bemærkninger:  
Prøvematerialer til senere brug:
KBA kan blive bedt om at gemme prøvemateriale til senere undersøgelse (evt. retskemiske) ifm. eks. traume patienter / forgiftningstilfælde.
Analyserne rekvireres som:
P-Forgiftning(opbevares 1 måned) - Labka-kode: P-Forgift
U-Forgiftning(opbevares 1 måned) - Labka-kode: U-Forgift

 

 

 

 

 

 

Prøvemateriale (eks. 3 mL Citrat-Fluorid blod) mærkes med rekvisionsnr. / navn og cpr-nr eller skadenr., samt prøvetagningsdato.
Prøvemateriale gemmes ved -20° C fryser i 1 måned, hvis ikke andet er aftalt.

 

 

 

 

 

 

 Revideret: 18-12-2018 00:00:00