2.2.1 Identifikation af patient

Patient-ID
Patientens identitet sikres ved, at patienten på forespørgsel selv angiver fulde navn og CPR-nr., eller fremviser sygesikringsbevis / Pas med billedlegitimation.
Hvis patientens fulde navn ikke stemmer med prøvetagningsblanketten, er det navnet på sygesikringsbeviset, der er gældende. Patienten er selv ansvarlig for at få navnet rettet, hvis det er forkert.
 

ID-bånd
Hos indlagte patienter sikres patientens identitet ved ID-bånd med navn og CPR-nr.
Det sikres, at der er diskretion ift. CPR-nr. - dvs. på flersengsstuer anvendes ID-Bånd til sikring af pt-ID.
 

Børn
I forbindelse med rekvisition af prøver på børn er det væsentligt, at barnet og ikke moderens CPR-nr. benyttes, da data ellers vil være registreret under moderens CPR-nr. Ved anvendelse af barnets CPR-nr. sikres det, at aldersrelaterede referenceintervaller er korrekte.
 

Referencer

  1. PRÆ - Instruks - Identifikation af patienter og prøver 
  2. Patientidentifikation, Regional retningslinie
     

  Revideret: 24-05-2018 00:00:00