2.4.8 Mikroskop indstilling

Mikroskop-typer:
Lysfelt mikroskopi
Anvendes fortrinsvis til farvede præparater.
Fasekontrast mikroskopi
Anvendes og anbefales til ufarvede præparater - F.eks. Urin-Mikroskopi


Mikroskop-indstilling:
Korrekt indstilling af mikroskopet bør kontrolleres med jævne mellemrum, for at opnå de bedste resultater.

Lysfelt mikroskopi
(figur 1)

 1. Luk lysfeltblænden så meget, at den ses i synsfeltet.
 1. Kondensoren hæves eller sænkes til blænderanden ses skarpt.
 1. Blænden centreres i lysfeltet
 1. Lysfeltblænden åbnes så meget at den netop forsvinder ud af synsfeltet.
 1. Aperturblænden (blænden nærmest præparatet) kontrolleres ved at fjerne et okular og betragte blænden gennem det tomme tubusrør.
  Denne blænde skal dække ca. den yderste 1/3 af lysfeltet.

  Figur 1 

 Fasekontrast mikroskopi

 1. Indstilling - som lysfelt mikroskopi.
 1. Fasekondensor drejes til 1 (evt. 2) - afhængig af objektivstørrelsen.
 1. Aperturblænden åbnes helt.
 1. Et af okularerne fjernes fra tubus og et centrerings-okular placeres i stedet.
 1. Med centreringsokularet stilles skarpt på de to faseringe (lys og mørk).
 1. Med de to centreringsskruer centreres den lyse ring, således at den dækker den sorte ring (se figur 2 og 3).

 

Figur 2


 

Figur 3 

Oprydning og vedligeholdelse:
Mikroskopbord og linser aftørres efter brug.
Mikroskopet tildækkes med støvhætte efter brug.

Vedligeholdelse

 1. Okular renses hyppigt med linsepapir.
 1. Objektivlinser aftørring med linsepapir.
 1. Mikroskopbord aftørres med blød klud.
 1. Evt. spild fjernes.

 Revideret: 24-05-2018 00:00:00