5.10.1 P-Jern og Transferrin-mætning

Synonymer
Jernmætning

Analysenavn i Labka og EPJ 
P-Jern  // P-Transferrin-mætning

Analysekode (intern KBA)
Fe  //  Fe-sat

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
På grund af jernkoncentrationenes døgnsvingninger bør prøven tages morgen eller formiddag.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop Glastype 4

se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1,0 mL plasma
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: 
Stuetemperatur: 7 d. Køleskab (2-8°C): 21 d.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Inden for 1 døgn 

Referenceinterval for P-Jern 

Børn

0 - 1 år

Ikke fastlagt

> 1 - 15 år

5 - 20 µmol/L

Voksne

> 15 år

9 - 34 µmol/L

Kilde, børn: Lyngbye J (red.). Lyngbyes Laboratoriemedicin, 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busch, 2010: 292 (forlænget fra 12-15 år; Soldin OP, Bierbower LH, Choi JJ et al. Clin Chim Acta 2004;342:211-7).
kilde, voksne:Rustad et al. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64/4:271-84 (strækkes til 15 år).
Intraindividuel variation: 26,5 %

Vejledende referenceinterval, gravide

Graviditetsalder

Vejlende ref.interval

GA, uge 3-12

9-34 µmol/L

GA, uge 13-42

7-35 µmol/L

P, P+1 dag

4-28 µmol/L

P+2 dage

4-21 µmol/L

GA: Gestationsalder. P: Partus.
Kilde: Klajnbard et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-247.
Data fra ikke-gravide anvendes til 1. trimester.

Referenceinterval for Transferring-mætning (Jernmætning)  

Børn

< 1 år

Ikke fastlagt

1 - 6 år

0,07 - 0,44

> 6 - 10 år

0,17 - 0,42

> 10 - 18 år

0,04 - 0,40

Voksne

K: > 18 - 50 år 

0,10 - 0,50

K: > 50 år 

0,15 - 0,50

M: > 18 år

0,15 - 0,57

Kilde, børn: Lockitch G et al. Age- and sex-specific pediatric reference intervals and correlations for Zinc, Copper, Selenium, Iron, Vitamins A and E, and related proteins. Clin Chem 1988;34/8:1625-28.
Kilde, voksne: Rustad et al. The Nordic Reference Interval Project 2000: recommended reference intervals for 25 common biochemical properties. Scand J Clin Lab Invest. 2004;64/4:271-84.
Intraindividuel variation: ukendt

Vejledende referenceinterval, gravide

Graviditetstidspunkt

 Vejlende ref.interval

GA, uge 3-12

Ikke fastlagt

GA, uge 13-28

0,07-0,47

GA, uge 29-42

0,05-0,41

P, P+1 dag

0,05-0,32

P+2 dage

0,05-0,23

GA: Gestationsalder. P: Partus.
Kilde: Klajnbard et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-248.

Fejlkilder
Hæmolyse.

Indikation
Mistanke om jernmangel ved udredning af anæmi; mistanke om hæmokromatose.
Transferrin-mætning (Jernmætning) er et bedre udtryk for jernstatus end P-Jern.

Klinik
Forhøjede værdier ses ved parenteral jernterapi, gentagne blodtransfusioner, hæmokromatose, akut accidentel jernforgiftning hos småbørn. Hæmolytisk anæmi, akut hepatitis og cirrhosis hepatis; akut leukæmi, sideroblast anæmi, nephritis.
Nedsatte værdier ved jernmangelanæmi, akut og kronisk infektion, postoperativt, under remission af anaemia perniciosa, karcinom, nefrose, kongenit atransferrinæmi.
Transferrin-mætning (Jernmætning) beregnes således: 
Transferrin-mætning =
(Jernmætning) 

      P-Jern           

2 x P-Transferrin
 
Referenceintervaller, se ovenfor
 

For yderligere information se: lægehåndbogen (se under Jern)

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares ved 2-8° C indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip:
     P-Jern: Fotometrisk
     Transferrin-mætning (Jernmætning): Beregning

IUPAC-nr. og navn
NPU02508 P-Jern; stofk.
NPU04191 Transferrin(Fe-bindingssteder; P)-Jern; stoffr.

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 04-03-2018 00:00:00