5.11.33 Asc-Kerneholdig celletype - Leukocytter

Synonym
Ascitesvæske-celler, Ascitesvæske-Leukocytter

Analysenavn i Labka og EPJ
Asc-Kerneholdig celletype gruppe

Analysekode (intern KBA)
Asc-LkcTy
Under gruppen hører Asc-Leukocytter (kode: Asc-Lkc), Asc-Leukocytter(mononukl.) (kode: Asc-mon) og Asc-Leukocytter(polynukl.) (kode: Asc-pol).

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutineanalyse.
Der udtages 3 mL ascitesvæske, som STRAKS OVERFØRES til et prøvetagningsglas med EDTA, og glasset vendes straks 10-20 gange for at undgå koagulering. Prøven bringes straks herefter til Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA):

Kan indleveres hele døgnet, dog efter kl. 14.00 kun efter telefonisk aftale med KBA.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Se Fortegnelse over glastyper.

Afhentning af prøver med transportordningen
Ikke aktuelt.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas: prøvetagningsglasset med EDTA
Indleveres straks efter prøvetagningen.

Kan indleveres hele døgnet, efter kl. 14.00 dog kun efter telefonisk aftale med Klinisk Biokemisk Afdeling.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse.

Prøvemateriale og holdbarhed
Ca. 3 mL ascitesvæske.
Opbevares ved stuetemperatur, holdbart i 2 timer.

Svartid
Rutine: inden for 1 arbejdsdag efter modtagelse af prøven.
Er leukocyttallet >/= 250 x 106/L afgives svar på antal mononukleære og polynukleære leukocytter.

I enkelte tilfælde vil det ikke være muligt at afgive svar før næste hverdag, i så fald kontaktes rekvirenten herom.

Referenceinterval
Se under Klinik nedenfor.

Telefonsvar
Ikke relevant.

Fejlkilder
Blodtilblanding ved prøvetagning.

Indikation
Mistanke om bakteriel peritonitis.

Klinik
Forhøjet værdi: Ved bakteriel peritonitis har 90 % af patienterne leukocytter > 500 x 106/L, og mere end halvdelen heraf er polynukleære. Mononukleære leukocytter ses ved kræftknuder, tuberkulose, cirrhosis og reumatoide sygdomme.

Kilde bl.a.: McPherson RA, Pincus MR, eds. Henry's clinical diagnosis and management by laboratory methods, 21st ed. Philadelphia: Saunders, 2007: 446-47

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Analysen udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analysemetode: Automatiseret hæmatologiapparatur.

IUPAC-nr. og navn
NPU08638 Asc-Leukocytter; antalk (enhed: x 106/L)
NPU26867 Asc-Kerneholdig celletype; antalk.(liste)
NPU18207 Asc-Leukocytter (mononukl); antalk. (enhed: x 106/L)
NPU10215 Asc-Leukocytter (polynukl); antalk. (enhed: x 106/L)

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 11-05-2018 00:00:00