5.12.2 Csv-Laktat

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
Csv-Laktat

Analysekode (intern KBA)
Csv-Lac

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

Artificiel blodtilblanding bør undgås, derfor tilrådes det at tage prøven i minimum 2 glas.
Prøven (2. glas eller herefter) bringes til laboratoriet straks efter prøvetagning.

Prøvetagningsglas
Type 41, plastglas med spids bund.
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas: Prøvetagningsglas.
Indleveres straks efter prøvetagning.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler ikke postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.

Prøvemateriale og holdbarhed
2 ml cerebrospinalvæske.
Holdbarhed efter prøvetagning: Stuetemperatur: 30 minutter.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid

Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer

Referenceinterval
Vejledende: 0,9 - 2,8 mmol/L
Kilde: Kompendium i laboratoriemedicin, Ed. Henrik Olesen, Amtsrådsforeningen, 1988.

Fejlkilder
Blodtilblanding kan medføre øget lactatkoncentration.

Indikation
Csv-Lactat; stofk. kan anvendes som en supplerende parameter til øvrige Csv analyser i forbindelse med differentiering mellem serøs (viral) og purulent (bakteriel) meningitis. Øget Csv-lactat er en relativt sikker indikator på purulent meningitis.

Klinik
Forhøjede værdier: Ses ved purulent meningitis, krampeanfald hos epileptikere, cerebral infarkt og blødning, subaraknoidal blødning, meningeal carcinoma og hypoglykæmisk koma.
Cut-off værdi for purulent meningitis: 4,0 mmol/L.
Værdier under 4,0 mmol/L udelukker ikke purulent meningitis.

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Cerebrospinalvæske opbevares i op til 1 uge, hvorefter det kasseres.
Evt. resterende prøvemateriale kan dog ikke anvendes til re-analysering.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Amperometri.

IUPAC-nr. og navn
NPU02545 Csv-Lactat; stofk.

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 05-07-2018 00:00:00