5.9.2 P-Immunglobulin E

Synonym
Total IgE

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Immunglobulin E

Analysekode (intern KBA)
IgEtot

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Den diagnostiske sensitivitet og specificitet er så lav, at analysen hos voksne ikke har tilstrækkelig diagnostisk værdi. Det anbefales i stedet, at benytte Prik-test og/eller test for allergen-specifik IgE.

Prøvetagningsglas
Type1, plastglas med koagulationsaktivator, rød prop. Glastype 1
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 1).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed".

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret serum.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL serum.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres.
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d, Køleskab (2-8°C): 7 d, Frys (-20
°C): 6 mdr.

Analyseringshyppighed
Udføres en gang om ugen.

Svarafgivelse
Rutine: Inden for 5 hverdage.
Prøver fra praksis: Inden for 5 hverdage.

Referenceinterval
0 - 1 år < 15  x103int.enh./L.
1 - 6 år < 100  x103int.enh./L
6 - 10 år < 150  x103int.enh./L
10 - 200 år < 115  x103int.enh./L
Kilde: Phadia ImmunoCAP Total IgE metodemanual, 52-5292-DK/02 2013-mar-20.
Intraindividuel variation: 5% (skøn)

Telefonsvar
-

Fejlkilder
Rheumafaktorer og immunkomplekser, der involverer IgE, er beskrevet og disse vil give falsk forhøjede værdier.

Indikation
Mistanke om allergi og visse parasitære sygdomme.

Klinik
Kan ikke anvendes som screeningstest for allergi. 
Forhøjede værdier skyldes oftest allergisk tilstand, men er også et karakteristisk fund ved visser parasitsygdomme, fx Ascarides lumbricoides (rundorm). Forhøjede værdier kan også ses ved bronchopulmonær aspergillose og visse virusinfektioner, samt ved myelomatose, lymfomer og kronisk lymfatisk leukæmi. Endelig kan de ses ved sjældne hyper-IgE syndromer.
For yderligere information se: Lægehåndbogen.dk

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares 1 uge, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro.
Analyseprincip: Fluoro-Enzyme-Immuno-Assay (FEIA), ImmunoCAP 250

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 5 x103int.enh./L: 21% svarende til 1 x103int.enh./L
Ved 70 x103int.enh./L: 21% svarende til 15 x103int.enh./L
Ved 300 x103int.enh./L: 21% svarende til 63 x103int.enh./L

IUPAC-nr. og navn
NPU56406 P—Immunglobulin E; arb.stofk.(IS 11/234; proc.)

Analyserelaterede ændringer
16-04-2012: Ny metode - ImmunoCap 250
30-06-2017: Nyt IUPAC-nr. pga. skift til ny kalibreringsstandard (IS 11/234). Niveau uændret.Revideret: 27-04-2020 00:00:00