5.14.11 P(aB)-Natrium

Analysenavn i Labka og EPJ
P(aB)-Natrium

Analysekode (intern KBA)
aB-Na

Referenceinterval, Telefonsvar, Indikation og Klinik
Se P-Natrium-ion

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk afdeling i: Herning, Holstebro.
Analyseprincip: Direkte ISE.

IUPAC-nr. og navn
ASS00101 P(aB)-Natrium-ion

For øvrige emner henvises til
 
Pt(aB)-Syrebasestatus gruppe  Revideret: 05-07-2018 00:00:00