5.2.15 Erc(B)-Blodtype(ABO; Rh D)

Synonymer:

Type, Blodtype

Analysenavn i Labka og EPJ: 
 Erc(B)-Blodtype(ABO; Rh D)

Analysekode (intern KBA):
Type1

Instruktion for rekvirent:

Prøvetagningsglasset skal mærkes med navn og cpr nr.
 

Prøvetagningsglas:
Type 3, EDTA glas med lilla prop, 1 x 3 ml
eller type 10, EDTA glas med lilla prop, 1 x 7 ml  

Nyfødte: 1 mikrotainer EDTA veneblod, svarende til ca ½ ml
eller navlesnorsprøve. Type 3, EDTA glas med lille prop, 1 x 3 ml udtaget fra navlesnor. 

Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage
 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres

Indlevering af prøver på KBA/forsendelse med rørpost:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.
Prøven kan sendes med rørpost.

Forsendelse med postvæsenet:
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.  

Prøvemateriale og holdbarhed:
EDTA stabiliseret veneblod. 

5 døgn

Opbevaring hos prøvetager:
Ucentrifugeret:
I klimaskab (20-22 °C) eller ved 20-25 ºC

Opbevaring i Blodbank og Immunologi: 
Prøverne opbevares ved 2-8ºC efter endt analysering.

Analyseringshyppighed:
Vagtanalyse
Udføres på klinisk immunologisk afsnit Herning og Holstebro dog udføres vagtanalysen kun i Herning
 
 

Svarafgivelse:

Rutine: 4 timer
Fremskyndet: 2 timer 
Livsvigtig: 1 time
Tiden beregnes fra prøven modtages i afsnittet.

Svaret kan ses i EPJ og Interinfo. 

 

Selvbetaler:
Kan bestilles via egen læge, hvis en person ønsker det. Skal noteres i bemærkning, at der er tale om selvbetaler. KIA sender regning og blodtypen kan ses på sundhed.dk. 

Indikation:

Analysen udføres på patienter med henblik på transfusion. Analysen skal kun bestilles, hvis patienten ikke er kendt i blodbankens IT-system med en blodtype. Undersøg dette i InterInfo.  Er blodtypen kendt kan bestilles en P-Erytrocyt-Ab, gruppe for at få en status på om patienten har irregulære erytrocytantistoffer.

Hvis indikationen er bestemmelse af en nyfødts RhD type mhp RhD immunprofylakse bestilles analysen: Erc(B)-Erytrocyt D(Ag)

Klinik: 

Patientens blodtype skal så vidt muligt være bestemt inden transfusion. I en akut situation, hvor dette ikke er muligt, kan der transfunderes med universalkomponenter.
Ved lægefaglige spørgsmål, kontakt vagthavende læge på tlf. 2477 8022 (dagtid) eller 2331 0989

 

Håndtering på laboratoriet efter analysering:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8 ºC) i 7 dage, hvorefter det kasseres.

Bemærkninger:
Der suppleres med en Erc(B)-Direkte antiglobulin gruppe på laboratoriet for alle børn < 1md

Analysemetode:

Analyseprincip:Antigen-Antistof reaktion
Måleprincip:Søjleagglutionationsteknik, fotografisk detektion
Apparatur: Ortho Vision 

 

IUPAC-nr og navn:
NPU26678. Erc(B)-Blodtype(AB0; Rh D) 

Analyserelaterede ændringer: -

Akkrediteret: Ja
 Revideret: 16-04-2021 00:00:00