5.13.14 Pt(U)-Magnesium

Synonym
dU-Magnesium

Analysenavn i Labka og EPJ
Pt(U)-Magnesium

Analysekode (intern KBA)
dU-Mg

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.
Patienten skal instrueres i korrekt opsamling af døgnurin.
Angiv diurese samt start- og sluttidspunkt for opsamlingsperioden.
Magnesium i urin kan adsorbere til eventuelt bundfald, hvorfor en bestemmelse af magnesium-indholdet først kan udføres efter genopløsning af eventuelt bundfald. Dette foregår på Klinisk Biokemisk Afdeling ved tilsætning af syre.

Prøvetagningsglas
Type 16, 3 mL plastdunk til opsamling af urin.
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Beholder til afhentning: type 16, 3 L plastdunk til opsamling af urin

Indlevering på KBA
Indleveringsbeholder: type 16, dunken med den opsamlede urin, inkl. eventuelt bundfald
Indleveres senest 1 d efter afsluttet opsamling.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesbeholder: type 16, dunken med hele den opsamlede urin, inkl. eventuelt bundfald
OBS: hvis der indsendes en udtaget portion, skal urinen først være tilsat syre:
Tilsæt 6 M HCl til dunken med opsamlet urin (7,5 µL pr. mL urin), bland grundigt og lad henstå 1 time. Bland grundigt igen.
Der indsendes 3 mL urin, udtaget af den opsamlede, surgjorte og velblandede urin.
Forsendelsesglas til udtaget og surgjort portion: type 19, plastglas med gul prop

Prøvemateriale og holdbarhed
Hele den opsamlede urin, inkl. eventuelt bundfald.
Holdbarhed: Stuetemperatur: 3 d. Køleskab 2 - 8 °C: 3 d.

Analysehyppighed
Udføres hverdage i dagtiden.

Svarafgivelse
Rutine: Inden for 1 hverdag.
Prøver fra praksis: Inden for 1 hverdag.

Referenceinterval, vejledende
NB: Varierer med kosten.

Børn, ≤ 5 d 0,1 mmol/d
Voksne 2 - 12 mmol/d

Kilde: Kompendium 2000
Intraindividuel variation: 38 %

Fejlkilder
Ukorrekt opsamling af døgnurin. Adsorption til bundfald.

Indikation
Mistanke om og udredning af magnesium-mangel, hvor døgnudskillelsen ofte falder til under 0,5 mmol.

Klinik
Forhøjede værdier ses ved ikke-renalt betinget hypermagnesæmi, specielt volumenekspansion, alkoholindtagelse og diuretika.

Nedsatte værdier ses ved nedsat absorption fra mave-tarmkanalen (Mb. Crohn, colitis ulcerosa) og nyreinsufficiens, samt ved langvarig parenteral ernæring uden magnesium-tilskud.

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares ved 2-8° C indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analyseprincip: fotometrisk metode

IUPAC-nr. og navn
NPU03945 Pt(U)-Magnesium(II); stofhast. [enhed: mmol/d]

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 14-05-2018 00:00:00