6.4.9 Pt-DNA unders√łgelse - DiGiorgi syndrom

Synonymer:
CATCH22
Velocardiofacialt syndrom

IUPAC-nr.:  
ASS00992

Analysekoder (Intern KBA):
Div-Gen9


Analysested: 
Klinisk Genetisk Afd Århus 
Aarhus Universitetshospital  
Brendstrupgårdsvej 21 C, Skejby 
8200 Aarhus N 

Telefon 78 45 55 10 

Se evt. analysevejledningen

Bemærkninger: 
Prøvetagningsglas mærkes med navn og CPR-nr.
Mængde ved prøvetagning på børn: Min. 1-2 mL EDTA-blod.

  Revideret: 20-02-2020 00:00:00