6.7.25 DNA-Genom-MOMA

Synonymer:
-

IUPAC-nr: 
AAA00845 (DivAl)
AAB00528 (GenMO)

Analsyekoder (intern KBA):
DivAl: Bestilles af rekvirent - GenMO kan ikke bestilles i EPJ eller WebReq
GenMO: Tilrettes af KBA

Analysested:
Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA)
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Telefon 78 45 53 30

For yderligere information se analysevejledningen

Bemærkninger:
Rekvitionsblanket udfyldes af rekvirenten og medsendes prøverne.

2 x 6 mL EDTA-blod tages ved to uafhængige prøvetagninger af to forskellige bioanalytikere.
Glassene mærkes med navn, CPR-nr. og dato.Revideret: 04/09/2021 12:00:00 AM