5.1.6 P-Antithrombin (enz.)


Synonymer 
AT, ATIII, AT3

Analysenavn i Labka og EPJ 
P-Antithrombin (enz.)

Analysekode (intern KBA) 
AT1

Instruktion for rekvirent
Det er rekvirentens ansvar, at forholdene følges.
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.

Prøvetagningsglasset fyldes, så vakuum udnyttes fuldt ud. Som minumum skal væskeoverfladen have kontakt med nederste kant af fyldningsindikatoren (den indgraverede ring). 
Tages som 1.- 4. glas med mindst mulig stase. Ved brug af sommerfugl skal 2.-4. glas anvendes for at opnå korrekt fyldning. Forudgående glas skal være type 6, Na-Citrat 0,109 M, lyseblå prop.

Prøvetagningsglas
Type 6, Na-Citrat 0,109 M, lyseblå prop. Glastype 6
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Kan ikke afhentes med transportordningen. Patienten henvises til ambulatoriet på Klinisk Biokemisk Afd.

Indlevering af prøver på KBA
Indleveringsglas: Prøvetagningsglasset.
Indleveres senest 2 timer efter prøvetagning.

Forsendelse med postvæsenet

Tåler ikke postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Kan sendes på tøris (afpipetteret plasma i type 14, plastglas med blå prop).

Prøvemateriale og holdbarhed
0,5 mL plasma, hæmolysefrit.
Centrifugeres og analyseres senest 4 timer efter prøvetagning.
Holdbarhed efter prøvetagning:
Stuetemperatur: 4 timer.
Fryser (-20 °C): 14 d (afpipetteret plasma).

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid

Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer


Referenceinterval
0 - <30 d: 0,45 - 1,00 × 10³ int.enh./l
30 d - <1 år: 0,65-1,20 × 10³ int.enh./l
1 år - <18 år: 0,85-1,20 × 10³ int.enh./l
18 år - 200 år: 0,80-1,20 × 10³ int.enh./l

Kilder:
Børn:
Reverdiau-Moalic et al. 1996; Blood, vol 88(3) (August), 1996: pp 900-906.
Flanders et al. 2006; J Pediatr 2006;149:275-7.
Monagle et al. 2006; Thromb Haemost 2006; 95: 362–72.
Mitsiakos et al. 2009; Thrombosis Research 124 (2009) 288–291.
Sosothikul et al. 2012; Blood Coagul Fibrinolysis Apr;23(3):208-11.
Appel et al. 2012; Journal of Thrombosis and Haemostasis, 10: 2254–2263.
Toulon et al. 2016; Thromb Haemost. 2016 Jul 4;116(1):9-16.

Voksne:
Kompendium i Laboratorie medicin, 1988.


Intraindividuel variation: 5,2 %.

Fejlkilder 
Terapeutiske doser af oral direkte faktor Xa inhibitorer (faktor Xa baserede NOACs) kan forårsage ukorrekte forhøjede antithrombinaktiviteter.
Nogle meget sjældne antithrombin gen-varianter med nedsat funktionsaktivitet, kan give resultater indenfor referenceområdet.

Indikation
Mistanke om dissemineret intravaskulær koagulation (DIC), recidiverende dybe venethromboser, lungeembolier, prematuritet, præeklampsi og hereditær mangel. Monitorering af antithrombinbehandling.

Klinik
Forhøjede værdier: Er som regel uden klinisk betydning.
Nedsatte værdier: Ses ved DIC, leversygdomme, hereditær mangel, nefrotisk syndrom, prematuritet og præeklampsi.
For yderlige information se: lægehåndbogen.

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares i 1-2 døgn, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Kromogen metode. Faktor Xa baseret.
Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 0,42 × 10³ int.enh./L : 20,9% svarende til 0,09 × 10³ int.enh./L
Ved 0,89 × 10³ int.enh./L : 20,9% svarende til 0,19 × 10³ int.enh./L

IUPAC-nr. og navn
NPU29992 P—Antithrombin; arb.stofk.(enz.; faktor Xa; IS 08/258; proc.) 

Analyserelaterede ændringer
Der er indført nyt analyseudstyr (af samme type) pr august 2017 i Herning.

Der er indført nyt analyseudstyr pr. 11/11-13.Revideret: 15-01-2021 00:00:00