5.14.4 B-Neutrofilocytter

Synonymer
neutrofile

Analysenavn i Labka og EPJ
B-Neutrofilocytter

Analysekode (internt KBA)
Neut (For B-Leukocyttyper(differentialtælling): Diff)

Instruktion for rekvirent
Udføres som del af 5.12.14 B-Leukocyttype gruppe. Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Ved maskinel tælling medtælles umodne neutrophile granulocytter. Såfremt der udføres tælling i mikroskop, bestemmes antallet af de forskellige typer.

Prøvetagningsglas
Type 3, EDTA-glas med lilla prop. Glastype 3
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglasset (type 3).
(Ingen centrifugering eller afpipettering).

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Tåler postforsendelse 1 døgn ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: prøvetagningsglasset (type 3).

Prøvemateriale og holdbarhed 
3 mL EDTA-fuldblod
Holdbarhed efter prøvetagningen (ingen centrifugering eller afpipettering):
Stuetemperatur: 2 d
Køleskab (2 - 8 °C): 2 d

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet. Såfremt prøven kontrolleres i mikroskop, evt. først svarafgivelse den følgende hverdag.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn efter modtagelse af prøven.
Såfremt prøven kontrolleres i mikroskop, evt. først den følgende hverdag.

Referenceinterval

Børn 
0 - 14 dage
 
1,70 - 11,40 x 109/L
 
14 - 30 dage
 
1,30 - 10,70 x 109/L
 
> 1 - 2 mdr
 
1,10 - 6,00 x 109/L
> 2 mdr - 2 år
 
1,20 - 9,60 x 109/L
> 2 - 12 år
 
1,80 - 8,90 x 109/L
 
> 12 - 18 år
 
2,00 - 7,10 x 109/L
Voksne 
> 18 år
 
2,00 - 7,00 x 109/L
 

Kilde: Voksne: Olesen H et al (eds). Kompendium i Laboratoriemedicin. København: Amtsrådsforeningen i Danmark, 1988: 206-7 (tilrettet)
Børn: Soldin SJ, Brugnara C, Hicks JM, eds. Pediatric Reference Ranges, 3rd ed. Washington: AACC, 1999: side afventer

Intraindividuel variation: 17,1 %

Vejledende referenceinterval for gravide:

Graviditetsalder

Vejl. referenceinterval

GA, uge 3-42

3,80-11,80 x 109/L 

Partus

4,80-23,40 x 109/L 

P+1 dag

5,30-18,10 x 109/L 

P+2 dage

5,40-14,70 x 109/L 

GA: Gestationsalder. P: partus.
Kilde: Klajnbard et al. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-73, tabel 2.

Telefonsvar
Ved værdier < 0,80 x 109/L afgives uopfordret telefonsvar.

Fejlkilder
Overskridelse af holdbarhed. Mangelfuld teknik ved prøvetagning.

Indikation
Vurdering og kontrol af infektioner og hæmatologiske sygdomme. Monitorering af behandling med cytostatika og andre knoglemarvshæmmende lægemidler.

Klinik
Forhøjet værdi - neutrophili:
Uspecifikt symptom ved inflammation, herunder traumer og postoperativt. Høje værdier ses ved bakterielle infektioner, septiske tilstande, kronisk myeloid leukæmi og knoglemarvskarcinose.

Nedsat værdi - neutropeni, faldende til agranulocytose:
Skyldes nedsat produktion i knoglemarven eller øget forbrug.
Nedsat produktion kan bl.a. skyldes lægemidler (især cytostatika), akut/aleukæmisk leukæmi, knoglemarvsmetastaser eller aplastisk anæmi. Øget forbrug kan ses ved immunsygdomme og sepsis eller andre fulminante infektioner.
Ved værdier under 0,5 x 109/L - agranulocytose - er infektionsrisikoen overhængende.

For yderligere information se: lægehåndbogen (se under Neutrofile leukocytter)

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares til næste dag, hvorefter det kasseres.
Udstrygningspræparat gemmes 1 uge.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analysemetode: automatiseret hæmatologiapparatur; visse prøver undersøges i mikroskop.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 1,97
 x 109/L: 8,9 % svarende til 0,18 x 109/L
Ved 4,45 x 109/L: 6,3 % svarende til 0,28 x 109/L
For prøver indleveret med transportordning:
Ved 2,61 x 109/L: 12,8 % svarende til 0,33 x 109/L

IUPAC-nr. og navn
NPU02902 B-Neutrophilocytter; antalk.

Ved tælling i mikroskop desuden evt.:
ASS00971 B-Neutrofilocytter(mikr.)
NPU03978 B-Metamyelocytter; antalk.
NPU03976 B-Myelocytter; antalk.
NPU03974 B-Promyelocytter; antalk.
NPU03972 B-Blastceller(uspec.); antalk.

Analyserelaterede ændringer
Januar 2018:
Ved tælling i mikroskop skelnes ikke længere mellem segmentkernede og stavkernede Neutrofilocytter. Det samlede antal benævnes  B-Neutrofilocytter(mikr.), analysekode (intern KBA) Neut-man.Revideret: 08-09-2021 00:00:00