5.6.1 P-Ferritin

Analysenavn i Labka og EPJ
P-Ferritin

Analysekode (intern KBA)
Ftin

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse. Ingen særlige hensyn. Indgår også som en del af gruppen Pt-Anæmiudredning.

Prøvetagningsglas
Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop. Glastype 4
Se
Fortegnelse over glastyper og anden emballage 

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: se "Prøvemateriale og holdbarhed". 

Indlevering af prøver på KBA
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 

Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 7 d, Køleskab (2-8°C): 7 d, Frys (-20
°C): 1 år.

Analyseringshyppighed 
Udføres hele døgnet. 

Svartid 
Rutine: Oftest < 4 timer.
Prøver fra praksis: Indenfor 1 døgn. 

Referenceinterval

Børn
 
3 dage - 1 år

21-835 μg/L
1 - 7 år

10-118 μg/L
7 - 13 år

7-124 μg/L
13 - 18 år

13-152 μg/L
Voksne

Kvinder 18 - 50 år

15-120 μg/L
Kvinder 50 - 200 år

15-290 μg/L
Mænd 18 - 200 år

22-355 μg/L
Kilde, børn: Fastsat på basis af ikke-publicerede data fra Roche, 2006.
Kilde, voksne: Ph.d. afhandling, Preben Wiggers, OUH.
Intraindividuel variation: 14%

Telefonsvar
-

Fejlkilder
Interfererende stoffer (fx. heterofile antistoffer) kan give falsk forhøjede eller falsk nedsatte værdier.
Prøver fra patienter, der har modtaget præparater indeholdende musemonoklonale antistoffer, kan indeholde humane anti-mus antistoffer, som kan interferere med analysen og give falsk fohøjede eller falsk nedsatte resultater.

Indikation
Diagnostik og kontrol af jernmangel. Diagnostik og kontrol af hemokromatose og hemosiderose.

Klinik
Nedsatte værdier: Ses ved jernmangel anæmi eller hos individer med små jerndepoter. Hos patienter med akutfasereaktion (f.eks. høj CRP), kan P-Ferritin stige, uden at det afspejler jerndepoterne, og patienterne har sandsynligvis jernmangel, hvis værdien er <50 μg/L.

Forhøjede værdier, der afspejler jerndepoternes størrelse, ses ved hemokromatose, transfusionssiderose, excessiv jernterapi samt inflammatorisk anæmi.
Forhøjede værdier, der ikke afspejler jerndepoternes størrelse, ses ved nekrotiske lidelser, specielt levercelle-nekrose og ved maligne lidelser, specielt leukæmier. Ligeledes initialt under jernterapi.

For yderlige information se:
lægehåndbogen

Håndtering på laboratoriet efter analysering
Prøvematerialet opbevares indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Kemiluminescensmikropartikel immunanalyse (CMIA), Architect.

Måleusikkerhed (ekspanderet), inklusiv bidrag fra præanalytisk usikkerhed:
Ved 20 µg/L: 15% svarende til 3 µg/L
Ved 50 µg/L: 15% svarende til 7 µg/L
Ved 400 µg/L: 15% svarende til 59 µg/L

IUPAC-nr. og navn 
NPU19763 P—Ferritin; massek.

Analyserelaterede ændringer
13.12 2011: Ny metode (Abbott Architect). Revideret: 01-07-2019 00:00:00