5.4.7 P-Digoxin

Synonymer: -

Analysenavn i Labka og EPJ: P-Digoxin

Analysekode (intern KBA): Dig

Instruktion for rekvirent:
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Prøven skal tages mindst 8 timer efter seneste perorale indgift. Rekvirenten skal instruere patienten om at vente med morgendosis til efter prøvetagningen. Ved mistanke om forgiftning tages prøven straks.

Prøvetagningsglas: 

Type 4, Lithium-heparin, plastglas med grøn prop.
 
Glastype 4
 

Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C):
Glas til afhentning: prøvetagningsglas (type 4).
Ved afhentning samme dag som prøvetagning: prøvetagningsglasset skal ikke centrifugeres.
Hvis prøven ikke kan afhentes samme dag som prøvetagning: prøven centrifugeres og afpipetteres.

Indlevering af prøver:
Samme forhold som ved afhentning af prøver med transportordningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Centrifugeres og afpipetteres. Tåler postforsendelse ved omgivelsernes temperatur.
Forsendelsesglas: Type 14 med blåt låg til afpipetteret plasma.

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL plasma.
Ved behov centrifugeres prøven senest 1 d efter prøvetagning og afpipetteres. 
Holdbarhed efter centrifugering og afpipettering: Stuetemperatur: 2 uger, Køleskab (2-8°C): 3 mdr.

Analyseringshyppighed
Udføres hele døgnet.

Svartid
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: Oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: Inden for 1 hverdag

Terapeutisk interval:
0,6- 2,6 nmol/L.
Kilde: Digoxin produktresume, Lægemiddelstyrelsen 2009.

Telefonsvar:
Ved værdier > 3,0 nmol/L afgives telefonsvar uopfordret.

Fejlkilder:
Prøvetagning 0-4 timer efter tabletindtagelse kan medføre op til 200% højere analyseresultater.
Opmærksomheden henledes på interaktionsfænomener jfr. Lægemiddelkataloget.

Indikation:
Ved ringe klinisk effekt sammenlignet med den forventede i forhold til en given dosis.
Ved mistanke om digoxinoverdosering.
P-Digoxin; stofk. er normalt ikke indiceret ved ukompliceret digoxinbehandling, hvor vedligeholdelsesdosis beregnes efter gængse retningslinier med hensyntagen til vægt, alder og Creatininium-clearance.

Klinik:
Der er snævert interval mellem terapeutisk og toksisk niveau. Toksiske symptomer kan optræde hos ældre, hos undervægtige og ved elektrolytforstyrrelser (specielt hypokaliæmi) selvom P-Digoxin; stofk. er i terapeutisk niveau.
Ved værdier større end 2,6-3,8 nmol/L er der en betydelig risiko for digoxininducerede arytmier.

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares i køleskab (2-8°C) indtil næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Herning og Holstebro.
Analyseprincip: Kinetisk interaktion af mikropartikler i en opløsning (KIMS).

IUPAC-nr. og navn:
NPU01886; P-Digoxin; stofk

Analyserelaterede ændringer: -Revideret: 25-06-2020 00:00:00