5.1.13 Csv-Albumin

Synonymer: -

Analysenavn i Labka og EPJ: Csv-Albumin

Analysekode (intern KBA): Csv-Alb-im

Instruktion for rekvirent:
Analysen udføres kun som en del af 5.16.24 Csv-Proteintype gruppe.
Kan rekvireres som livsvigtig, fremskyndet eller rutine analyse.
Prøvematerialet udtages af rekvirenten. Undgå blodtilblanding. Indleveres umiddelbart efter prøvetagningen på KBA. Afleveres direkte til en bioanalytiker.

Prøvetagningsglas:
Type 41, glas med spids bund. Glas fra celletælling anbefales anvendt.
Se: Fortegnelse over glastyper og anden emballage

Afhentning af prøver med transportordningen (21 °C):
Ikke relevant.

Indlevering af prøver på KBA:
Indleveringsglas: prøvetagningsglasset
Indleveres umiddelbart efter prøvetagningen.

Forsendelse med postvæsenet:
Ikke relevant.

Prøvemateriale og holdbarhed:
1 mL spinalvæske.
Holdbarhed:
Stuetemperatur: 1 d
Køleskab (2-8 °C): 3 d

Analyseringshyppighed:
Udføres hele døgnet.

Svartid:
Livsvigtig: < 1 time
Rutine/fremskyndet: oftest < 2 timer
Prøver fra praksis: inden for 1 døgn.

Referenceinterval:
Fra 18 år: 0,05 - 0,33 g/L
Kilde: Olesen H et al (eds). Kompendium i Laboratoriemedicin. København: Amtsrådsforeningen i Danmark, 1988, 7-8.

Fejlkilder:
Blodtilblanding ved spinalpunktur (giver for høje værdier).

Indikation:
Se Csv-Proteintype gruppe

Klinik:
Se Csv-Proteintype gruppe

Håndtering på laboratoriet:
Prøvematerialet opbevares ved 2-8° C i en uge, hvorefter det kasseres.

Analysemetode:
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analyseprincip: turbidimetrisk

IUPAC-nr. og navn:
NPU19663 Csv-Albumin; massek. 

Analyserelaterede ændringer: -Revideret: 26-11-2020 00:00:00