5.3.53 U-Calcium / Kreatinin

Synonymer
-

Analysenavn i Labka og EPJ
U-Calcium / Kreatinin

Analysekode (intern KBA)
U-Ca/Crea

Instruktion for rekvirent
Kan rekvireres som rutine analyse.
Patienten skal almindeligvis være fastende.

Prøvetagningsglas

2 glas med hver 3 mL urin af følgende type:

RHE: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
        Type 19, plastglas med gul prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

RHL: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
        Type 46, plastglas med beige prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)
Se Fortegnelse over glastyper og anden emballage.

Afhentning af prøver med transportordningen (21°C)
Beholder til afhentning: Type 19, plastglas med gul prop - 2 glas med hver 3 mL urin

Indlevering på KBA
Prøvetagningsglasset - 2 glas med hver 3 mL urin:

RHE: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
        Type 19, plastglas med gul prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

RHL: Type 19, plastglas med gul prop (praksis)
         Type 46, plastglas med beige prop (sygehus), eller evt. type 41 glas med spids bund (sygehus)

Indleveres senest 1 d efter prøvetagning.

Forsendelse med postvæsenet
Forsendelsesglas: Type 19, plastglas med gul prop
Tåler postforsendelse
.

Prøvemateriale og holdbarhed
Urin: morgenurin, 3 mL i hvert af 2 glas
Holdbarhed: Stuetemperatur: 2 d. Køleskab (2-8° C): 4 d

Analyseringshyppighed
Udføres hverdage i dagtiden.

Svartid
Rutine: Inden for 1 hverdag.

Referenceinterval

Børn - vejledende
0-6 mdr <2,3  mmol/mmol
7-12 mdr. <1,4  mmol/mmol
>2 år <0,6  mmol/mmol
Voksne
Mænd > 18 år 0,05 - 0,70  mmol/mmol
Kvinder > 18 år 0,05 - 0,80 mmol/mmol

Kilde, Børn: Nelson`s textbook of Pediatrics, 18 udgave, 2007 
Kilde, Voksne: Referenceinterval er baseret på en mindre undersøgelse på Århus Sygehus THG, ukendt kilde.
Intraindividuel variation: Ikke angivet

Fejlkilder
-

Indikation
Fortolkning Såfremt P-Calcium er i steady-state afspejler den fastende renale calciumudskillelse nettofrigørelsen af calcium fra skelettet, idet
indflydelsen fra intestinalt absorberet calcium er minimal. Ved at udtrykke udskillelsen som en ratio i forhold til den samtidige creatininudskillelse,
korrigeres for interindividuelle variationer i opsamlingsperiode og muskelmasse. Analysen er specielt velegnet til at følge ændringer i knoglenedbrydning eller -opbygning hos den enkelte patient.

Klinik
Ratio beregnes som U-Calcium/U-Kreatinin.
Forhøjede værdier ses ved øget knoglenedbrydning (fx osteolytiske metastaser, myelomatose, tyreotoksikose, hyperparathyreoidisme, Avitaminforgiftning, immobilisation, Cushing's syndrom) og/eller nedsat knogleopbygning (fx ved Cushing's syndrom).
Lave værdier kan ses ved nedsat knoglenedbrydning (fx myksødem og hypoparathyreoidisme) og/eller øget knogleopbygning (fx osteosklerotiske
metastaser).

Håndtering på laboratoriet
Prøvematerialet opbevares i køleskab ind til næste dag, hvorefter det kasseres.

Analysemetode
Udføres på Klinisk Biokemisk Afdeling i: Holstebro
Analyseprincip: Fotometrisk (Calcium) hhv. enzymatisk metode (Kreatinin)

IUPAC-nr. og navn
NPU03929 U-Calcium(II)/Creatininium; stofratio

Analyserelaterede ændringer
-Revideret: 13-08-2018 00:00:00